Ефективно управление на персонала в търговията на дребно чрез софтуер за планиране на служители

Търговия на дребно

Ефективно управление на персонала в търговията на дребно чрез софтуер за планиране на служители

Author: geocon.bg

Планирането на служителите е важен аспект за всеки бизнес.

Често, мениджърите на обекти за търговия на дребно са подложени на натиск, за да подобрят опита на клиентите, да доведат до намаляване на разходите и да управляват повече места с по-малко ресурси. Всички те обаче могат да преодолеят общи проблеми, като разберат как да автоматизират процеса на планиране на работното време на служителите.

Най-честите нарушения в търговията на дребно касаят работното време, почивките и отпуските, като в много от случаите работодателите не изготвят графици за целия период на отчитане.

Може ли Вашият текущ Ви метод на планиране да отговори на очакванията Ви?

При стартирането на малък бизнес, Вие трябва да планирате бъдещия му растеж. Дори ако текущият Ви график е добре изготвен, в бъдеще трябва да сте сигурни, че ще е съобразен със стратегията Ви за растеж, така че ако назначавате повече персонал или се налага разместване между отделите, ще Ви е необходимо програмно решение за изработване на графици.

Ако вече управлявате бизнес на дребно, е още по-важно да имате стабилна софтуерна система. Ще трябва да знаете, когато някой отсъства, предстои му да излезе в отпуска или внезапно се разболее, за да планирате друг, който да го замести.

Прекарвате ли твърде дълго време в изработване на работния график?

Изработването на работни графици може да отнеме много време, което може да се използва за други ключови дейности. Колкото по-сложни са шаблоните за нанасяне на смени, толкова повече време е необходимо да се изготви графика.
В допълнение, внезапните промени могат да поставят работния график в пълен безпорядък, докато се опитвате да го поправите.
Софтуерът за график може да помогне за намаляване или отстраняване на проблеми, породени от възникнали конфликти при отсъствия и други непредвидени ситуации. Същите тези проблеми могат в противен случай да поставят пред труден избор управителя или екипа на Човешки ресурси.

Бихте ли искали да дадете властта в ръцете на служителите си?

Програмните софтуерни решения могат също така да предоставят възможност на Вашите служители да поемат отговорност за графика като го следят си или поискат бързи промени в него, без да чакат до последната минута. Системата за график помага, но ако Вашият персонал не е добре запознат с графика, тогава това е неефективно.

Имате ли нужда от по-добър поглед върху Вашите ресурси за персонала?

Когато нанасяте смяната седмица за седмица, е лесно да пропуснете няколко неща.
Възможно е да имате грешки в графика, които не са очевидни, докато не стане твърде късно, както и да имате планиран повече персонал, отколкото Ви е необходим.
Някои софтуерни опции дори могат да сигнализират, когато има конфликт или като напълно автоматизират процеса на планиране, така че всички смени да са правилно разпределени.

Бихте ли искали да минимизирате или премахнете грешките в графика?

Човешката грешка може да струва много време и разходи за отстраняването й.
Това се отнася, ако все още използвате електронна таблицa (Excel) или, по-лошо, писалка и хартия.
Една грешка при планирането на графика може да създаде огромни проблеми в търговията на дребно. Това може да доведе до загуба на приходи, забавяне на трудовия процес, ожесточени отношения с персонала и различни други въпроси.

Изберете платформа за планиране, която работи за Вашия бизнес

Съществуват много софтуерни графични решения. Дори сред наличните решения има различни опции в зависимост от големината на Вашия бизнес и Вашите нужди.
Добра идея е да работите с лидер в програмните решения за управление на работната сила, който разбира нуждите на Вашата индустрия.

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!