История на работното време

История на работното време

История на работното време

Author: geocon.bg

Въпросът за разумната и ефективна продължителност на работната седмица е тема, по която разсъждават икономисти и предприемачи вече над 100 години.

Работно време през индустриалната епоха

industrialna-epoha

Индустриална епоха – работно време

В индустриалната епоха в края на 18 и 19 век повечето хора са работили като земеделски производители. През средата на 19 век фабричната система постепенно заменя човешкия труд. Работните смени са били между 14 и 16 часа и се е работило до пълно изтощение. Според великия икономист Карл Маркс работниците се нуждаели от почивка и възстановяване, за да продължат да вършат дейността си качествено.

Работното време през 20 век

Работно време през 20 век

Работно време през 20 век

На 5 януари 1914 година Хенри Форд пръв в САЩ частно, като предприемач, въвежда петдневната работна седмица по 8 часа на ден и увеличава над два пъти минималната дневна заплата за квалифицирани работници до 5 долара.

През 1919 г. недоволството на работниците и активната позиция на синдикатите довеждат до приемането на конвенцията на Международната организация на труда, с която се въвежда 48-часовата работна седмица, а през 1935 г. се приема и нова – за 40-часовата работна седмица, на принципа, че човек трябва да има правото да работи 8 часа, да се забавлява 8 часа и да почива 8 часа.

През 30-те години на миналият век икономистът Джон Мейнард Кейнс предрича в есето си “Икономическите възможности за нашите внуци”, че след 100 години, т.е. към 2030 г., икономическото развитие ще позволи на наследниците на човечеството да работят по 3 часа на ден или по 15 часа на седмица.
След това във Франция на 7 юни 1936г. също е установена 40 часава петдневна работна седмица от правителството на Леон Блум.
Към края на века в страната, а от там и в ЕС, започва обсъждането за намаляване на 35 часа на работната седмица, което във Франция на правителствено ниво e реализирано от Мартин Обри.

Въвеждане на 5-дневна работна седмица на Балканите

В България 5-дневната работна седмица и 8-часов работен ден се въвежда на 30.12.1967 г. с Указ на Президиума на Народното събрание “за постепенно въвеждане на петдневна работна седмица”, като преди това се е работило по 6-дневната работна седмица по 8 часа. На 30 март 1983 г. в Гърция също е приет закон за 5-дневна работна седмица и 8-часов работен ден.

Работно време в края на 20 и началото на 21 век

Работно време с променливи граници

Работно време в края на 20 и началото на 21 век

През 2003 година британското правителство дава право на родителите с деца под 6-годишна възраст или деца с увреждания до 18-годишна възраст да поискат гъвкаво работно време от работодателя си. Работниците на смени, както и висшите мениджъри нямат право на гъвкаво работно време на Острова. Там държавните служители също нямат право на тази привилегии, заради определените часове.
В САЩ пък тези, които се възползват от гъвкаво работно време, имат голяма свобода сами да определят работния си график. Те имат и право на допълнително заплащане, ако работят над 40 часа седмично. Там обаче от този начин на работа могат да се възползват само служители, които не извършват ръчен труд.

Във Венецуела всеки петък от месеците Април и Май се обявява за неработен от президента. Тази мярка е наложена, поради факта, че по този начин се спестява много енергиен ресурс.

Китай е в процес на въвеждане на официална политика за 4,5-дневна работна седмица при 8-часов работен ден в опит да повиши вътрешното потребление и разходите, свързани със свободното време. Идеята е част от националния план за повишаване на потреблението в страната. Тя беше одобрена от Държавния съвет през август. Очакванията са след като хората имат повече свободно време, да харчат повече и да стимулират икономиката. Китай не е сама в тази идея. Редица технологични компании въведоха 4-дневна работна седмица (32 часа общо за седмица) . Според изследвания при част от фирмите се наблюдава увеличение на приходите и по-добра производителност заради удовлетвореността от по-дългото време за почивка.

В някои организации в Швеция, служителите работят на 6-часов работен ден. Някои от мотивите, довели до това решение са: по-лесна и добре концентрация за работа, служителите имат повече енергия, както по време на работа, така и в след работно време, служителите са по-щастливи, а това често намалява конфликтите и споровете на работното място. Има проведен експеримент с медицински сестри от държавен старчески дом успяват да преминат към 6-часов работен ден със същото заплащане. В този случай това наистина струва повече пари. Но разходите се компенсират от по-добра грижа за пациентите, тъй като медицинските сестри не са толкова изтощени.

За разлика от коментираните държави дотук, Северна Корея има доста различно работно време- работната седмица включва 6 дни, като през седмия ден хората се принуждават „доброволно“ да работят. По този начин се гарантира липсата на каквото и да било свободно време за гражданите.

Съвременно работно време – гъвкав режим на работа

Работно време с променливи граници

Работно време с променливи граници

Все по-често и все повече организации въвеждат гъвкавото работно време, или така нар. flextime от английски език. Бихме могли да го определим като форма на договореност за работа между работодател и служител , която е с променливи граници и дава възможност да се отсъства от работното място извън задължителното време на присъствие.

Във Великобритания 50% от компаниите разглеждат гъвкавото работно време като обичайна практика и 73% от мениджърите, участвали в проучване са изразили подкрекапата си за него. От друга страна 40% от служителите във Великобритания го избират пред по високата заплата. Естествено, дейността не на всяка организация позволява такъв тип работно време.

Гъвкавото работно време се наблюдава още в САЩ , като във Флорида работниците, които преминали на такъв режим са освободени от осигурителни разпоредби и се дава голяма свобода при изготвяне на техния собствен график на работа.

У нас българското законодателство позволява разпределяне на работно време на променливи граници, съгласно чл. 139 КТ.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!