Извънреден труд при сумирано отчитане на работното време

Извънреден труд на официален рпазник.

Извънреден труд при сумирано отчитане на работното време

Author: geocon.bg

У нас икономическата дейност в различните компании изправя работодатели и служители пред необходимостта от договаряне на сумирано изчисляване на работното време (СИРВ) и полагане на извънреден труд.

Кой труд е извънреден?

Казваме, че полагаме извънреден труд, когато работим извън установеното в трудовия ни договор работно време, както и през почивните или официални празници. В зависимост от това, през кой интервал от денонощието полагаме извънреден труд той бива дневен и нощен. Всички правила за полагане на извънреден труд са уредени в Раздел II на глава 7 от КТ.

Как става въвеждането на извънредния труд?

Въвеждането на извънредния труд става чрез издаване на заповед от работодателя ни или негов представител. Необходимо е да знаем, че извънредният труд е забранен от Кодекса на труда чл. 147, но се допуска само в някои от следните случаи на основание чл. 144 КТ:

  • когато извършваме работа във връзка с отбраната на страната;
  • в случаи на предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия;
  • за извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ;
  • при извършване на аварийно-възстановителни работи и поправки в работните помещения, на машини или на други съоръжения;
  • когато се налага довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през редовното работно време;
  • при усилена сезонна работа.

Каква е продължителността на извънредния труд?

Продължителността на извънредният труд през една календарна година за един работник или служител не може да надвишава 150 часа и продължителността му не може да бъде повече от:

  • 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец;
  • 6 часа дневен или 4 часа нощен труд през 1 календарна седмица;
  • 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през 2 последователни работни дни.

Как се отчита и заплаща извънредният труд на официални празници и при сумирано изчисляване на работното време?

Извънреден труд при сирв

Извънреден труд при СИРВ

На много от нас ни се е случвало да полагаме поне веднъж извънреден труд през дните на официални празници, особено ако работим в следните сфери: здравеоопазване, транспортни и съобщителни услуги, аварийно-възстановителни работи, кол центрове, хранително-вкусови предприятия и услуги свързани с отбраната на страната. Извънредният труд, който сме положили през дните на официални празници трябва да ни бъде заплатен с увеличение 100 на сто по реда на Кодекса на труда.

Ако работим в условия на сумирано изчисляване на работното време отработените в повече часове или дните ни се компенсират с по-голяма почивка в рамките на периода на отчитане на времето. Извънредният труд при СИРВ трябва да ни бъде заплатен с 50 на сто в края на периода на отчитане на работното ни време.
Извънредният труд се вписва в специализирана книга, водена от работодателя и се отчита пред Инспекцията по труда до 31 януари на следващата година.

Във всички случаи на полагане на извънреден труд работникът или служителя има право да получи заплащане над основното му трудово възнаграждение.
И за финал е добре е да знаем, че можем да откажем да полагаме извънреден труд, когато не са спазени правилата на КТ или на друг нормативен документ.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!