Изчисляване и особености при нощен труд

Изчисляване на нощен труд

Изчисляване и особености при нощен труд

Author: geocon.bg

На много от нас в някакъв момент от живота ни се е налагало да полагаме нощен труд. Когато биологичния ни часовник ни подсказва, че е време за сън ние сме били затрупани със задачи, които в късните часове е трябвало да свършим. Затова днес, ще обърнем внимание на темата за изчисляване на нощния труд и неговите особености при работа на смени. Нощните смени, както и тяхната поредност се определят в правилника за вътрешния трудов ред от работодателя ни.

 Когато в смесена смяна (дневен и нощен труд) има 4 и повече часа нощен труд, тя се смята за нощна и има продължителност на нощна, а в противен случай такава с 4 часа дневен труд – за дневна и има продължителност на дневна смяна. Това разграничение се прави, когато се определят продължителността на смените. Смесените смени не могат да са последователни.
Преди да започнем да полагаме нощен труд трябва да сме преминали предварителен медицински преглед , който се заплаща от работодателя.

Кога полагаме нощен труд?

Нощен труд полагаме от 22,00 до 06,00 часа, а за непълнолетни служители се приема той да е от 20,00 до 06,00 часа. Кодекса на труда забранява полагането на нощен труд за непълнолетни работници и служители – чл. 140, ал. 4 от КТ.

С каква продължителност трябва да бъде труда през нощта?

Нормалната продължителност на работната смяна през нощта при петдевна работна седмица е до 7 часа, като продължителността на работната седмица е 35 часа. Задължително трябва да се спазва изискването за междусменната почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа.

Кой не може да полага нощен труд?

  • непълнолетни;
  • бременни работнички и служителки;
  • майки с деца до 6 – годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, освен с тяхното писмено съгласие;
  • трудоустроени работници и служители, освен с тяхното съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи;
  • работници и служители, които продължават образованието си без откъсване от производството, освен с тяхно съгласие.

Нощен труд при сумирано изчисляване на работното време

При СИРВ нощните часове се приравняват към дневни с коефициента 8:7=1. 1428, който е равен на съотношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане. Необходимо е да се спазва чл. 9 ал. 2 от „Наредбата за структурата и организацията на работната заплата“.
Когато обаче трудовият ни договор е сключен само за нощни смени това не се прилага.

Някои особености при нощен труд

Първата особеност при нощен труд е да изискваме от работодателя ни да ни осигури топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия, които ще подобрят нашата ефективност – чл. 140 ал. 3 от КТ.
Трябва да знаем, че нощният труд ни се заплаща с увеличение, уговорено в трудовия ни договор, но не по-малко от размерите, определени от Министерския съвет – чл. 261 от КТ. Това изискване не важи при работа на СИРВ.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!