Защо компанията ви се нуждае от система за контрол на достъп и отчитане на работното време?

Система за контрол на достъпа

Защо компанията ви се нуждае от система за контрол на достъп и отчитане на работното време?

Author: geocon.bg

Днес ще разгърнем темата за системите за контрол на достъпа и отчитане на работното време и как това влияе върху човешкият ресурс в една организация.

Всяка компания има вградена система за контрол на работното време на служителите. При някои компании все още се използва най-стария метод – вписване на часа за вход и изход ръчно. Сега все по-широко се използва интегрирана пропускна система за контрол на достъпа, чрез която се автоматизира отчетността.

Какво представлява една система за контрол на достъпа и работното време?

С една такава система може по оптимален начин да се контролира достъпа на всяко влизане и излизане в обекта, като тази информация се регистрира и актуализира.  Системата за контрол на достъпа е интегрирана за управление на персонала при фиксирано работно време и при работа на смени.

Как функционира една системата за контрол на достъпа и отчитане на работното време?

Основните функционалности на системите за контрол на достъпа са:

  • Контролираща – достъпа при влизане и излизане в обекта от вътрешни и външни лица
  • Регистрираща събития – проследява достъпа на хора до различни зони/помещения
  • Отчитаща – изчислява работното време и възможност за водене на справки за броя на часовете на конкретен служител или отдел

Всеки служител притежава персонална идентификационна карта, с която се регистрира на специализирани устройства поставени на местата за вход и изход в обекта.

Чрез системата се регистрират събития, от които се получава информация дали служителите се отишли на работното място спрямо определеното за това време. Отразяват се и закъснения на служителите, ако има такива.

При електронната система за контрол може да се прави ежедневна справка – индивидуална за служител, за отдел или обща за всички по няколко показатели:

  • часът на постъпване и напускане на работното място от служителите;
  • отсъствия, закъснения и времетраене на ползваните почивки;
  • обща информация за отработените часове по зададен период – седмица, текущ или предходен месец;
  • относно работната смяна и работното време на всеки служител
  • възможност за справка „Закъснели служители”, с която се информира за закъсненията както на определен служител, така и за спазването на работното време в даден отдел като цяло.

Кой отдел има най-тясна връзка със системите за контрол на достъпа?

Обобщените справки от системите служат на отдел човешки ресурси и ТРЗ, а понякога и на по-високо мениджърско ниво в компанията. Получената информация се подава като справка в края на периода към съответния софтуер и ще послужи за изчисляване на част от надбавките към заплатите на служителите.

Видове системи за контрол на достъпа:

 

 

 Видове електронни системи

Според Физическия контрол на достъпа

1. Заключващи системи със стандартни чипове и домофонни системи
2. Електронни ключове, които се състоят от специално разработено електронно управление и електромеханична брава, която е монтирана в касата или във вратата
3. Алармена и заключваща система
4. Контрол на достъпа с електронни брави
Електромагнитни брави – използват се за заключване и контрол на достъпа до врати със задължителна аварийна безопасност, изградени са от мини устройства, които могат да бъдат монтирани в дограмата или вратата.
5. Самостоятелни системите за контрол на достъпа – при тях цялата информация се съхранява в паметта на контролера.
6. Централи за дистанционно управление – предоставят възможност за дистанционно отключване отключване чрез позвъняване по телефон.
7. Електронни ключове – това са така наречените чипове
8. Четци – представляват електронни устройства , предназначени за безконтактно четене.
9. Терминали за контрол на достъпа и работното време – монтират се в точки за контрол, използват се за отчитане на работното време.
10. Турникети и вратички за контрол на достъпа – турникетите могат да се включват към всяка съществуваща или новоизграждаща се система за контрол на достъпа.
11. Бариери и автоматика за врати – автоматизира входно-изходния поток на автомобили в паркинг зоните.

Според начина на идентификация
• Картова – при нея служителят се регистрира в устройството чрез карта, в която е съдържат неговите данни – име, работна позиция, отдел;
• Биометрична система – всеки служител се регистрира чрез пръстов отпечатък, ирис, ръце, глас и форма на лице;
• комбинирана система от картова и биометрична
• чрез парола – всеки служител има предоставен код, който въвежда при вход и изход на специализирани устройства поставени в обекта

Как системите на контрол на достъпа и отчитане на работното време влияят върху служителите?
Ползи от използване на системи за контрол на достъпа и отчитане на работното време:
• регистриране на събитията в реално време;
• съхраняване на информацията за събитията;
• ежедневен контрол на присъствията на служителите;
• дистанционен контрол ;
• експорт на данните – предоставя възможност данните от отделните справки да се записват в електронен вид – файл с формат на разпространени програми, например текстообработващи, електронни таблици или стандартизирани бази данни;
• широко приложение на системите в жилищни и обществени сгради

Недостатъци от използване на системи за контрол на достъпа и отчитане на работното време:
• възможност за загуба на паметта в инсталираните устройства – чипове или карти
• затруднено или невъзможно отключване на вратите при повреда
• висока себестойност на материалите за обoрудване
• необходимост от периодична поддръжка на устройствата

Използването на интегрирана система за контрол на достъпа и отчитане на работното време ще повиши трудовата дисциплина и самоконтрола на служителите.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!