Източници на информация в България за трудово-правни отношения

Трудовоправни нарушения

Източници на информация в България за трудово-правни отношения

 • Познаването на трудово-правните отношение е важно за всеки един работник или служител и работодател.
  За целта е необходимо да се познават източниците на информация и умението правилно да си служи всеки един с тях.
  За всеки трудово-правен проблем може да се открие решение в конкретното законово изискване, нормативна уредба, форум, директория, медия или връзка с експертно лице.

Днес, ще ви предложим източници на информация за трудовоправни отношения и как те в тях да ви бъдат максимално полезни като служител или работодател.

Кои са източниците на информация в България за трудовоправни отношения?

Разделили сме ги в няколко групи:

1. Институции на Законодателната и изпълнителната власт

 

 • Министерство на труда и социалната политикана сайта в раздел “Проекти на нормативните актове” са публикувани всички закони, наредби, правилници, постановления, решение, класификации, проекти на нормативни документи.
 • НАП – електронни услуги, които включва са проверка на здравен статус, справка за плащания (изисква ПИК), справка за задължения (изисква ПИК), подаване на годишна декларация за облагане с данък върху доходите (изисква електронен подпис) и други услуги.
 • НОИ – електронни услуги, които предлага са: справки за наличие или липса на информация в Регистъра на осигурените лица за натрупани осигурителни права,
 • Народно събрание на РБ
 • Държавен вестник – Официално издание на Република България, в него се публикуват закони и законопроекти на Законодателната и Изпълнителната власт
 • Национална здравноосигурителна каса – предлага електронни услуги на всички осигурени лица
 • Национален статистически институт информационна система, която предоставя достъп до статистически показатели в сферите: бизнес, демографски и социален, макроикономически, околна среда и енергетика, регионална статистика и показатели за мониторинг, селско и горско стопанство.
 • Агенция по заетостта изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика, като предлага услуги за работодатели:
 • информация и консултация за пазара на труда
 • подходящи кандидати за обявените от работодателя работни места
 • ползване на насърчителни мерки и програми за заетост и обучение
 • възможности за обучение на персонала

и за търсещи работа:

 • информация и консултация, свързана с намирането на работа
 • посредничество при търсене и намиране на работа в страната и в чужбина
 • е-Трудова борса и други услуги, описани в сайта.

Останалите институции ще ги откриете  най-отдолу на страницата.

2. Интернет портали

 • Правен портал ЛЕКС – справочник с всички нормативни актове:
 • Конституция
 • Кодекси
 • Наредби
 • Закони
 • Правилници
 • Правилници по прилагане
 • Последен брой на Държавен вестник
 • Правен портал  dir.bg
 • Декларация образец №1 и №6
 • Уведомления по чл. 62
 • Портал ТРЗ Нормативи portaltrznormativi.bg – предоставя персонални трудовоправни консултации с експерти, богат набор от решени казуси, анализи по интересни трудовоправни теми, новини, осигурителен календар, модели документи и др.

3. Специализирани форуми/онлайн каталози/

  • КиК инфо –  специализиран счетоводен сайт, предлагащ секция с форум с теми за данъци, счетоводство и осигуряване.
  • Одит инфо – онлайн каталог, включващ закони , подзаконови нормативни актове и практически съвети в областта на счетоводството и счетоводното отчитане. Също може да откриете теми за работа на смени, работно време и проблеми свързани на работното място във формата за Дискусия , който предлага.
  • http://www.lex.bg/forum/ – правен портал, както вече писахме, в който има всичко за труводо-правните отношения
  • http://www.account-bg.info/ форум за данъци, счетоводство и осигуряване, може да откриете тема като „Болничен при майчинство“
  • http://www.pitam.info/forum.php – счетоводен форум с теми за работно време, болнични, майчинство, обезщетения при трудова злополука и други.

4. Фейсбук групи , свързани с трудово-правни отношения

 • „Професионална група за счетоводители“
 • „Професионална счетоводна общност“
 • „Български счетоводител“

Във всяка от групите има теми засягащи трудовото законодателство, отношения между работодатели и служители и уреждане на възникващи трудови спорове.

5. Медии

6. Консултанти/Експерти

Интернет прелива с труво правни консултанти и ние няма да се ангажираме с имена, но бихме ви дали насоки как да изберете лесно експертно лице:

 • лицето трябва да е експерт по правни консултации и разбиране на трудовия процес
 • сключване, съдържание и прекратяване на трудови договори;
 • работно време и извънреден труд;
 • почивки, отпуски и платен годишен отпуск;
 • трудово възнаграждение и трудово обезщетение;
 • дисциплинарна отговорност и други правни въпроси.

Полезни източници по трудово правни отношения:

 • ИА „Главна инспекция по труда“
 • Сметна палата
 • Държавна агенция „Национална сигурност“
 • Агенция за държавни вземания
 • Агенция за държавен вътрешен финансов контрол
 • Агенция за икономически анализи и прогнози
 • ИА за насърчаване на малките и средни предприятия
 • Патентно ведомство
 • Български институт по стандартизация
 • Министерски съвет
 • Електронен портал на българското правителство
 • Страница на президента

error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!