Най-добрите техники за популяризиране на софтуерен продукт на B2B пазара

Най-добрите техники за популяризиране на софтуерен продукт на B2B пазара

Най-добрите техники за популяризиране на софтуерен продукт на B2B пазара

Author: geocon.bg

Чували ли сте, че трудно се продават софтуерни продукти, защото са по-скъпи и клиентите са корпоративни на B2B (business-to-business) пазара? Често това е причина търговците да се страхуват да вдигнат телефона за привличане на нови клиенти.

Ще ви кажем истината, самият процес от разработването до тестването и пускането на пазара на продукта не е толкова сложен, колкото самата му продажба.
За да се стигне дo продажба на софтуерен продукт преди това е необходимо продуктът да бъде промотиран чрез подходящите канали.

Първото и основно нещо, с което трябва да се започне е стойностно предложение, или с какво този продукт е по-различен от останалите на корпоративния пазар и какви ползи ще даде на негово величество – клиента.

Следващата стъпка е да се определи кой е идеалният клиент, или т.нар. профил на клиента. Споменахме, че той е корпоративен, но можем да го определим по-точно по следните признаци:

• Демографски признаци – възраст, пол, местоположение
• Социални – образование
• Икономически признаци – професия, длъжност
• Интереси на клиента – теми, които го вълнуват.

За да се достигне до самият процес на продажба е необходимо популяризиране на продукта чрез подходящите техники.

Най-добрите техники за популяризиране на софтуерен продукт на B2B пазара:

1. Популяризиране на софтуерен продукт чрез Блог или секция Новини в сайта
В корпоративния блог на сайта може да се публикува полезна информация за продукта, история, описваща как е разработен, както и различни новини касаещи развитието като компания.

2. SEO оптимизация
Както при комерсиалните продукти, така и при софтуерните е необходимо да се харесват от потребителите и търсачките едновременно, а с това се занимава SEO оптимизацията. Необходимо е да се създава интересно и полезно съдържание, в което може да се включват различни технически характеристики за софтуера с подходящи ключови думи в конкретната област, описания и допълнителни детайли, които касаят клиентите.

3. Реклама в интернет
Тук най-често говорим за реклама в Google с платформата Google AdWords. Чрез рекламната платформа на Гугъл има възможност да се създават рекламни кампании, чрез които да се популяризира компания, софтуерен продукт, или услуга.

4. Новини и съобщения в пресата
Когато продуктът е непознат за общността, най-подходящия начин за неговото популяризиране е като се осведоми общността за него, чрез подходящите медии за това могат да бъдат: новинарски сайтове, технологични сайтове, или други корпоративни блогове. Бихме могли да обхванем голяма аудитория, която без този канал ще ни е трудно.

5. Бизнес партньори
Какво по-хубаво от това да говорят за нас нашите бизнес партньори. Можем да ги помолим да сложат логото ни в техния сайт, да публикуват наша статия в Блога им, да ни цитират в бизнес страницата си в социалните мрежи.

6. Социалните мрежи (SMM)
Социалните мрежи са мощен дигитален канал за популяризиране на марка, продукт, или личност. Когато се цели популяризиране на софтуерен продукт , подходящо е да се започне със създаването на бизнес страници в социалните мрежи – Facebook, LinkedIn, G+, Twitter, Pinterest.
Във всяка социална мрежа могат да се създадат отделен кръг от професионални контакти, както и последователи, или фенове.
В LinkedIn може да се използва опцията SlideShare, в която да се прикачи PDf, или в друг формат файл на презентация и тя да достигне до широк кръг от професионално свързани контакти в мрежата.

Няколко стъпки как работи този инструмент:
• Имате личен или професионален профил на компанията в LinkedIn
• Влизате в https://www.slideshare.net/
• След това в най-горното поле има бутон – Upload в оранжево и опция да се качи файл в различни формати
• Когато е качен файла има полета за заглавие, описание, категория и опция за видимост – публична или не.
•Публикуваният файл може да бъде изтеглян, споделян в други социални мрежи, или харесван, което допълнително спомага за популяризиране му.

Необходимо е администраторът на сайта да се съобразява с аудиторията, която е обхванала бизнeс страницата в определената социална мрежа и първоначално трябва да бъде правилно таргетирана/ определена.

Всяка една социална мрежа у нас може да бъде използвана за популяризирането на софтуерни продукти, като има възможност да се използват рекламните формати на някои от тях.

7. Участие в събития/конференции
Всяка година се организират международни конференции в страната ни, на които се представят технологични изменения, нови продукти или приложения. Организират се и събитие с компании в IT сектора, които запознават аудиторията със спецификите на бизнеса си.
За предварителното провеждане на събитие може да се следи в различни сайтове, например в dev.bg, в категория IT събития.

8. Презентиране на софтуер
Презентацията е част от стратегията за маркетиране на един софтуер, на която е необходимо да се заложат всички ползи и характеристики на продукта, както и проблемите, които разрешава.

Създаването и представянето на технологична презентация е по-различна от обикновената. Основните моменти, които трябва да бъдат заложени при представянето на софтуер са:
• дизайн на продукта – още в първите секунди от презентацията са, за да грабнат вниманието на аудотирията и тук на първите слайдове още е важно да се осъществи в уникална визия на софтуера
• използване на видеа, в които да се демонстрира функционалността на софтуера след неговото закупуване
• използване на технически термини по разбираем начин за аудиторията
• допълнително информиране на аудиторията с рекламни материали за продукта – брошури, картички, възможност за тестване (когато спецификата на продукта го позволява).

За презентирането на продукти могат да се използват различни програми, а онлайн безплатна програма е prezi.com, в която освен готови темплейти за презентиране, може да се създаде нов по избор.

Представихме ви най-добрите техники за популяризиране на софтуерни продукти, а крайния резултат от продажба зависи от вида на продукта и услугата, която ще последва от неговото закупуване, клиентите и особеностите на пазара – български, или международен.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!