Как може специализиран софтуер за графици да улесни трудовия процес в ресторантите?

Софтуер за графици в ресторант.

Как може специализиран софтуер за графици да улесни трудовия процес в ресторантите?

Author: geocon.bg

В ресторантьорския бизнес, заведенията разполагат с персонал, който е необходим за добрата организация при обслужването на клиентите. Това от друга страна налага строг контрол при проверки на трудовите инспектори.
Ако сте собственик, управител/мениджър на заведение за хранене или ресторант, с днешната статия ще Ви помогнем да минимизирате грешките при изготвяне на графици на персонала и отчитане на работното време, за които следят Главна инспекция по труда (ГИТ).

Както във всеки друг бранш, така и в ресторантьорството за всяка позиция си има определена професионална титла.

Собственикът на ресторанта се нарича „ресторантьор“ и тази дума, както и “ресторант”, произлиза от френския глагол restaurer, който означава „възстановявам“. Професионалистите се наричат главни готвачи, докато техните помощници и подчинени са помощник-готвачи (топла и студена кухня) и шпикери.

В  ресторантите също така работят,  салонен управител,  двама или повече сервитьори, бармани и хигиенисти.

Всеки от тях има професионални задължения спрямо заеманата позиция.

Собственикът или управителя/мениджър на ресторант е изправен пред най-различни предизвикателства, от това да осигури безопасни условия на труд на персонала, да удовлетворява клиентите си,  до това да увеличава приходите и оптимизира месечните разходи на обекта.

Броят на наетия персонал зависи от няколко фактора:

  • от продължителността на работното време
  • от капацитета на броя места за хранене
  • от това дали обекта е сезонен и други.

Когато постъпва на работа всеки един от персонала е длъжен да се запознае с правилата, включени в Правилник за вътрешния трудов ред и с Наредбата за безопасните условия на труд.

Разпределяне на работното време в заведенията за хранене и ресторантите

Много често в големите заведения  управителят/мениджърът са различни лица или  повече от един.  Едни от задълженията им включват – отговаряне за спазването на графиците в съответната смяна, за която са назначени и това да се грижат да има достатъчно наличен персонал.

Както вече стана ясно, в ресторантите се работи на смени, като продължителността на всяка смяна се определя в зависимост от броя на наличния персонал и  продължителността на работното време на обекта и следва да се изготви поименен график, който трябва да е съобразен със законовите изисквания.

При работа на смени се въвежда период на сумирано изчисляване на работното време (СИРВ), чрез който метод може да се организира по оптимален начин работното време на персонала в ресторанта.

Съществуват няколко законови изисквания при СИРВ, за които при проверки в заведения и ресторанти,  контролните органи от ГИТ следят за тяхното спазване.

Първото и основно законово изискване при изготвени графици при СИРВ е спазването на непрекъснатата междусменна почивка, която не трябва да бъде по-малко от 12 часа. Например, ако в ресторант готвачите са със смяна два на два и с продължителност 12 часа, то следва те да почиват не по-малко от 12 часа.  Също, непрекъсната седмична почивка не трябва да е по-малко от 36 часа.

Продължителността на работната седмица при въведен сумиран период не трябва да надвишава 56 часа.

При организиране на определено събитие (рожден ден, тържество, фирмено парти, сватба, официални празници и др.), което изисква допълнително удължаване на работното време, понякога се налага полагането на извънреден труд от целия персонал, който трябва да бъде заплатен с увеличение. Извънредният труд е налице, когато работниците в ресторанта работят извън установеното за тях работно време.

Собственикът или управителят решава как да сe изготвят графиците на персонала, дали да е във вид на Екселска таблица или на лист хартия.

Този начин на изготвяне на графиците може да доведе до грешки, свързани с  неправилното разпределяне на смените и други.

За да се предотвратят трудовите нарушения е необходимо изготвените графици на персонала да бъдат коректни спрямо законовите изисквания.

За тази цел съществува специализиран софтуер за графици и отчитане на работното време, който е подходящ за прилагане във всяка една сфера, вкл. ресторантьорството и е съобразен изцяло с трудовото законодателство на страната, като в него може да се провери дали графиците на служителите съответстват на изискванията на закона.

Когато открие трудово нарушение в изготвен график на служител, програмата сигнализира по най-видимия начин за вида на законовото нарушение и веднага човекът, който го изготвя в този момент може да поправи грешката на време.

С програмата за графици лесно се създават графици на персонал работещ на смени и може да съдържа персонална информация за всеки един служител, която много често може да се изгуби под формата на друг файл (например лист хартия).

Специализираният софтуер е интегриран с ТРЗ софтуери, като им изпраща информация за графиците на работниците, което допълнително улеснява трудовия процес.

Изпратете запитване

Ще споменем, че по-трудно се импортира файл от Екселска таблица в ТРЗ софтуер.

Когато обекта е сезонен, най-честите проверки от инспекторите по труда са  в разгара му, когато трудовия процес е най-натоварен. При извършените проверки от контролните органи се установят нарушения на първо място с поименните графици на отделните служители, незаплащане на извънредният труд и неспазени задължителни почивки. Това, което следва са наложени актове и глоби на собствениците в различен паричен размер, в зависимост от вида на нарушението.

За да бъдат избегнати наказания от ГИТ е препоръчително да се контролира трудовия процес постоянно и да се следи за правилното отчитане на работното време.

 


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!