Основни причини, поради които графиците на служителите трябва да бъдат вашият най-голям приоритет

Изготвяне на графици на служители

Основни причини, поради които графиците на служителите трябва да бъдат вашият най-голям приоритет

Източник: www.mitrefinch.ca

Представете си успешния бизнес като добре смазана машина – щастливи служители, ефективно управление и инвестиране в точното време. За да сме сигурни, че всичко това се изпълнява правилно, трябва да присъстват правилните служители.

Това е една от предпоставките планирането на служителите да бъде основен приоритет за всеки бизнес.
Планирането на служителите се извършва с изготвяне на поименен график, който трябва да е съобразен със законовите изисквания. В по-малките предприятия, мениджърът или ръководителят изготвя графиците на персонала. В големите организации, най-често графиците на служителите се изготвят от ръководството на HR отдели.

Добре планираният график е необходим за ефективното протичане на работния процес. Липсата на изготвени графици на работниците или служителите може да повлияе негативно върху работния процес, така че няма да можете да използвате максимално производителността на служителите си.

Независимо от бранша, в който попада бизнеса ви, клиентите винаги са основния фокус. Когато клиентът реши да прекарва времето си и да плаща за предоставения от вас продукт или услуга, той има конкретни очаквания: за добро обслужване, за оказване на помощ при необходимост и цялостно добро преживяване. За да отговорите на неговите очаквания ще ви е необходим подходящ персонал в точно определено време.
Също така, бизнесът Ви трябва да разполага с точно определен брой персонал. Твърде многото персонал в неподходящо време води до загуба на пари.

Ето кои са основните причини, поради които графиците на служителите трябва да бъдат вашият най-голям приоритет

Помагат за ефективното управление на проблемите свързани с присъствието на служителите – един от основните проблеми, пред който са изправени много организации, е именно спазване на работното време от служителите.
Когато има изготвен график и служителят не го спазва, закъснявайки редовно, ръководството ще може да проследи и обсъди проблема със служителя и да предприеме подходящи действия.

Лесно и ефективно управление на смeните на персонала – ако няма коректно изготвен график това ще доведе до конфликти относно това кои служители трябва да застъпят определена смяна.
Това може да доведе до хаос, особено по време на пиковите часове. Изготвеният график ще гарантира, че подходящите служители са насрочени за определена смяна. Например, ресторант винаги ще бъде зает по време на обяд. Планирането на опитни работници по това време ще осигури ефикасно и безпроблемно обслужване на клиентите.

Ефективно управление на извънредния труд – с подходяща програма за графици, ръководството ще може да минимизира извънредните часове на служителите и изплащането им.

Изпратете запитване

Осигурява гъвкава и ефективна работа – когато всички служители знаят работното време и отговорностите си, те ще могат да бъдат максимално производителни.

Определянето на графика като основен приоритет ще доведе до по-добра отчетност. Когато има изготвен график, ръководителят може да предприемете действия срещу всеки, който последователно се появява късно или се опитва да напусне работното си място по-рано.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!