Какво ви очаква, ако редовно не спазвате работното време?

Нарушаване на трудовата дисциплина при неспазено работно време.

Какво ви очаква, ако редовно не спазвате работното време?

Photo: geocon.bg
Author: geocon.bg

Закъснявате ли за работа? Признайте си, че поне веднъж ви се е случвало да го направите. Какво обаче ще коства на вас или колегите ви, редовното закъснение? Какви последици ще има това, когато шефът ви разбере?

На работното място има регламентирани вътрешни правила, които трябва да се спазват и едното от тях е редовното идване на работа в точно определен в трудовия ви договор час.

Причините за закъсненията могат да бъдат множество, но оправданията ви пред ръководството не винаги ще бъдат уважени.

Последиците за служителите, които не спазват работното време могат да бъдат  дисциплинарно наказание (забележка, предупреждение за уволнение, уволнение – чл. 188 от КТ).

Съществува практика, закъсняващите служители да остават след работа, като компенсират закъснението си и отработят необходимото време. Ако попадате в тази категория служители, може да и да не ви сполети някое от горе посочените дисциплинарни наказания.

За да бъде неспазването на работното време нарушение на трудовата дисциплина, трябва да бъде налице неизпълнение на работните задължения от служителя, като например, нередовно идване на работа.

НЕ е нарушение на трудовата дисциплина закъснението за работа поради стачка в  градския транспорт, поради което работникът или служителят не може да стигне навреме до работното си място.

Различните видове нарушения на трудовата дисциплина са посочени в чл. 187 от Кодекса на труда, но те не са единствените и подредени по тежест.

Чл. 189 от КТ При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя. За едно и също нарушение на трудовата дисциплина може да се наложи само едно дисциплинарно наказание.

Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му.

Ако допуснете три закъснения или преждевременни напускания в един календарен месец, всяко от които не по-малко от един час ви очаква дисциплинарно уволнение.

Няколко полезни съвета за по-добра организация на времето

Сутрешното ставане е истинско мъчение за повечето, които работят от 8:00-9:00 часа. Отлагането на алармата до последният момент ви e изграден навик, но често може да се успите.  Ставането един час по-рано, може да ви спести стресa, който всяка сутрин изпитвате преди старта на работният ден.

Замислете се за какво губите време всяка сутрин? В търсене на дрехи, подготовка на чанта, избор на обувки.  За някои длъжности е необходимо спазването на офис етикет в облеклото. Ако сте от тези служители, най-добре е да подготвяте облеклото си от предната вечер.

Спестете си време в търсене на предмети, за които не си спомняте къде сте ги поставили. Подреждайте и поставяйте винаги най-важните предмети на едно определено място.

Трафикът и задръстванията са сред най-честите причини, които посочват повечето служители за закъсненията си.  Ако ви е първи работен ден, ви е простено, но след този ден изчислете правилно времето за пътуване до работното ви място.

Само още 5-10 минути и ще стана. Ако с тази мисъл се събуждате всяка сутрин, то знайте, че закъснението ви може да се дължи именно на това.

Ако на работното ви място се използва система за контрол на достъпа за регистриране на работното време, по този начин работодателят ви ще знае кога сте дошли и кога сте напуснали работното място и ще упражнява контрол върху посещаемостта на всички служители.

Водете си график с календар по дни и часове с важните за всеки ден задължения. Отбелязвайте тези дейности, които сте свършили, както и оставащото време за предстоящите.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!