Подходящ ли е Еmployee self-service софтуер за Вашата компания?

Еmployee self-service GeoCon

Подходящ ли е Еmployee self-service софтуер за Вашата компания?

Photo: geocon.bg
Author: geocon.bg

Разкрихме капаните при внедряване на софтуер за самообслужване на служителите и е време да отговорим на основния въпрос – Защо компанията Ви се нуждае от Еmployee self-service – ESS?
HR отделът все повече се разглежда като изпълнителен и център за печалба, но както може да бъде най-големият актив на компанията Ви, така може да бъде и най-големият й разход.

Еmployee self-service GeoCon

Централно зад това движение са усилията, насочени  към администрирането на данните за ЧР чрез най-близките до тях приложения за самообслужване на служители  Еmployee self-service (ESS).

ESS софтуерът е инструмент, който дава на служителите възможността да управляват личните си данни. Системите за самообслужване на служителите са съставени от исторически трудоемки (и в голяма степен автоматизирани) транзакции,  които се стремят да намалят количеството рутинни заявки на данни и транзакции към HR отдела като използват заемането на служители и директния достъп до данни.

Self Service Background

Според проучването за самообслужване на Hunter Group, водещите приложения за служители, мениджъри и стратегически самостоятелни услуги, които се използват днес, са:

Employee Self Service (ESS) Manager Self Service (MSS) Strategic MSS
Актуализации на данни Одобряване на графици Изисквания за работа
Полезни заявки Отчет за броя на служителите Действия за компенсация
 

Запитвания за пенсиониране

Действия за промяна на служителите (например трансфери)  

Управление на ефективността

Актуализации на лицензи / сертификация  

Управление на разходите

Обучение и развитие на служителите
Работни графици Напускане на работа

Компаниите, които използват софтуерни решения за самообслужване на служителите, добре познават тактическите и стратегическите ползи от овластяването на персонала чрез ESS система.
На свой ред, като организация, използваща софтуер за самообслужване на служителите (или самоуправление на персонала), Геокон ще сподели ползите за бизнеса, които са: минимизиране времето и разходите за транзакция и намаляване на броя на заявките за HR персонала , ясно демонстрирайки ефикасността и ефективността на разходите за самообслужване.

Сред основните функции на Web Client в GeoCon като система за самообслужване на персонала  попадат и някои от изброените в таблицата:

  • генериране на молби за различни видове отсъствия
  • служителите могат да нанасят работното си време
  • възможност за въвеждане на персонални желания
  • преглед и печат на индивидуален график;
  • възможност за корекция на персоналните данни.

Самообслужването на служителите може да повиши ангажираността им.  Повечето системи за самообслужване на служителите позволяват на служителите да променят лична информация като адрес, информация за контакт и банкова информация – въпреки че може да е необходимо одобрение.

Дори най-елементарните системи за самообслужване обикновено позволяват на служителите да подават заявления за освобождаване от длъжност и да разрешават на мениджърите да одобряват тези искания. Но тази опция може да не е подходяща за всяка компания.

В Web Client на GeoCon PlanExpert се позволява на служител след предоставени му права за достъп да прегледа и разпечата определен брой справки, като например разпечатка на месечния график, салда или използван и оставащ отпуск (Фигура 1.).

reports in GeoCon PlanExpert - Web Client

Фигура 1. Разпечатки в GeoCon PlanExpert

Едно първостепенно предимство за служителите, които използват ESS , е че може да осигурява достъп до основни HR услуги, често чрез портал на уеб браузър или мобилно устройство, които могат да се използват 24 часа в денонощието. Този гъвкав достъп не само предлага икономия на ефективност, но в повечето случаи подобрява и потребителското преживяване (UX).

Ако в компанията Ви работят голям брой служители,софтуерът за самообслужване може да се справи с множеството комуникационни потоци за нуждите на големият брой потребители. Преди закупуването и прилагането на ESS, работодателите трябва да разберат колко често служителите ще използват системата. За тази цел е подходящо да се извършат вътрешни изследвания между ръководството и служителите, които могат да определят до колко служителите се нуждаят от HRIS и какви функции биха използвали.

Системите за самообслужване на служителите може да спести време за администраторите на човешки ресурси, като същевременно дават повече свобода на служителите си да управляват своите предимства и конфигурации на заплати.

Те също така могат да помогнат на служителите да се чувстват по-тясно свързани с организациите си и евентуално по-щастливи в работата си и по-продуктивни.
След като знаете ползите от използването на Еmployee self-service , решението да я използвате е във Ваши ръце.

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!