Вариантите за отсъствия от работа и как се отразяват в работния график?

Вариантите за отсъствия от работа и как се отразяват в работния график - Геокон България

Вариантите за отсъствия от работа и как се отразяват в работния график?

Author: geocon.bg

Случайно или не, масова практика в офисите е всички служители да си вземат отпуска по едно и също време. В това няма нищо изненадващо, но как стоят нещата с останалите отсъствия, за които днес ще говорим?

Като за начало е важно да поддържате контакт с отсъстващите служители, така че да сте наясно, ако някой, например отсъства по болест, да намерите веднага негов заместник.

В работната среда, отсъствията са различни видове – платен или неплатен отпуск, неплатен отпуск за обучение, отпуск за бременност, раждане и майчинство, отпуск по болест.

По право, всеки работник/служител, който има 8 месеца трудов стаж при един или повече работодатели може да се възползва от платен годишен отпуск в размер на 20 работни дни.
Платеният отпуск може да се ползва наведнъж или на части, като затова няма законово ограничение.

Служители, които работят при по-специфични условия, като например работа, увеличаваща рисковете за живота и здравето ни, както и при работа при ненормиран работен ден имат право и на допълнителен годишен отпуск в размер на не по-малко от 5 дни.

За да ползва работник/служител годишен отпуск трябва да е спазил следната последователност:
написал е писмена молба до работодателя, в която заявява вида на годишния отпуск (основен, удължен, допълнителен);
поставил е начална дата на ползване и продължителност на дните за отпуск.
Следващата стъпка е писмено одобряване на молбата за отпуск от работодателя.

Съществува електронна възможност за одобряване на различни видове отсъствия с помощта на Employee self-service software.

Чрез него служителите могат да подават електронни молби за вида отсъствие през портал на уеб браузъра, като значително се намали времето за одобряване на молбите.
Съществуват и варианти, при които служител или работодател може да поиска да отложи ползването на годишния отпуск (чл. 176, ал. 1, т. 1 и т. 2 от КТ).

Понякога, поради непредвидени обстоятелства може да се наложи на работника да отсъства или да е превишил полагаемия платен отпуск за годината.
В такъв случай, по искане на работника/служителя, работодателят може да му позволи да ползва неплатен отпуск.

Важно е да се отбележи, че неплатен отпуск може да се ползва преди или след използването на платения годишен отпуск.
Неплатеният отпуск може да бъде разрешен единствено по искане на работника/служителя.

Останалите правила по ползване на неплатен отпуск можете да прочетете в чл.160-171 от КТ.

Какви са правилата при отпуск по майчинство?
Отпускът по майчинство започва след като една жена спира да работи. По право й се полагат общо 410 дни, като 45 дни отпуска преди датата на раждане. Майчинството в практиката се среща като отпуск по време на бременност, раждане или бащинство.

Изчисляването на отпуск по майчинство се пресмята подневно, като се вземе предвид нормата на служителката по трудов договор, стандартно 8 часа и й се начисли за месеца общо 152.00 часа.

Правилата по време на отпуск за бащинство можете да прочетете в Кодекса на социалното осигуряване (КСО).

Правила при отпуск по болест
Работник или служител има право на отпуск по болест при временна неработоспособност, поради общо заболяване или професионална болест, трудова злополука, за санаториално-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи.

  1. Най-важното условие за ползване на отпуск по болест е работника/служителя да има най-малко 6 месеца общ осигурителен стаж.

  2. Болничните при СИРВ се определят според часовете по графика на служителя.

  3. Работодателят е длъжен да изплати на служителя за първите три работни дни от болничния в размер от 70% от брутната средна работна заплата за месеца, в който е настъпила неработоспособност, а останалите дни се изплащат в размер от 80% от НОИ.

Особеностите при изчисляване на болнични при сумирано отчитане на работното време можете да прочете тук.

Отпуск за обучение
Отпускът за обучение се изчислява по 5-дневна работна седмица.
Правата за ползване на отпуск от учащите и едновременно с това работещи са регламентирани в чл. 169-171а. от КТ.

С професионална програма за изработване на работни графици, можем да получим детайлна информация за отсъствията за деня или за годината, както и за часовете на отсъствията за деня (Фигура1).
План на отсъствията за месец април 2018г.
Фигура 1. План на отсъствията за месец април 2018г.
Маркираните в различни цветове на грaфиkа са видовете отсъствия за месец април на дадените служители.
В края на таблицата могат да се видят и броя на отсъствията за конкретните дни, броя на наличния персонал и сумирания брой часове на отсъствията.

Тези данни, които ни дава едно приложение за управление на работния график могат да ни помогнат да се контролира едновременно отсъствията на всички служители за конкретен период – месец или година.

Затова, знаейки как да управлявате отсъствията на работното място ще минимизирате загубата на разходи при липсата на определен кадър, ще предотвратите намаляване на производителността и ще можете да планирате ключови за компанията действия.

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!