Физиологични почивки на работното място

Физиологична почивка

Физиологични почивки на работното място

Photo: geocon.bg
Author: geocon.bg

Работната среда у нас включва голямо разнообразие от дейности с различна натовареност, за която е нужно време за почивка.
Физиологичният режим е допълнително време за отдих и почивка, което е част от работното ни време (работната смяна), за разлика от почивката за хранене, която не се включва в работното време.

Физиологичната почивка може да бъде с продължителност 5 – 10 минути или ако имате печен шеф до 30 минути.
Всеки служител може да използва това време за почивка, както пожелае (повечето хора ползват времето, за да чатят във Facebook или да гледат клипчета в YouTube).

Служителите, които изпълняват дейности с тежък физически труд, работа на компютър при фиксирано работно време или сменен режим, попадат сред работещите под стрес и нужна от време за отдих.

Физиологичните режими на труд и почивка се включват в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието и се информират всички работници и служители.
Нормативните документи, които уреждат правилата за почивките на работното място са Кодекса на труда, Наредбата за работното време, почивките и отпуските, Наредба №15 от 31 май 1999г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (обн. ДВ бр.54/15.06.1999г.) и Законa за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ – чл. 12) .

Какви са условията за въвеждане на почивки?

Първото условие е работният процес да бъде постоянен и равномерен. Следващо условие е продължителността на работната смяна да е над 6 часа. Третото условие е, когато има разработен режим за труд и почивка за съответния вид труд.

Изисквания за разработване на физиологичен режим на труд и почивка:

 • оценка на характера и тежестта на труда;

 • оценка на състоянието на факторите на работната среда , трудовия

 • процес и работното оборудване;

 • характеристика на промените в работоспособността;

 • оценка на риска за здравето и безопасността на работещите от

 • неблагоприятни фактори на работната среда и трудовия процес.

Видове физиологични почивки и продължителност:

 • активни – предназначени за работници/служители, които работят целодневно в седяща поза – работа с компютър и административни длъжности, почивките включват двигателна дейност, спортни и физически упражнения;

 • полупасивни – подходящи за хора в седящо положение, например в шивашки цех, включват разходки, спортни игри, леки физически упражнения;

 • пасивни – предназначени за длъжности извършващи тежък физически труд, почивките са в седяща или друга свободна поза и включват четене, музика, психично разтоварване.

Основен принцип при при разпределение на почивките е да се дават чести
и кратки вместо редки и дълги почивки.

Физиологичните почивки при нормална продължителност на работния ден от 8 часа са най-малко две: първата почивка е след около 2 – 2,5 часа след стартиране на работния ден и втората почивка е 1,5 – 2 часа след почивката за хранене.

Продължителност на почивките:

Минималната продължителност на всяка от почивките не трябва да бъде по-малко от 5-10 минути, а максималната продължителност за отдих е до 30 мин.

При някои дейности с много тежко физическо натоварване общото време за почивки може да достигне до 25 – 50% от работния ден.

При дейности, изложени на голям стрес и нервно-сензорно напрежение се въвеждат чести и кратки почивки през работния ден.

Физиологични режими и почивки при работа на смени

При дневната смяна почивката се ползва със същите правила като при нормален 8-часов работен ден. При вечерната и нощна смяна се въвеждат допълнително почивки като броят и продължителността им се определят от характера на работата и условията на труд.

При 12-часови работни смени се въвеждат минимум две почивки през работното време, всяка от които е по 30 минути, които могат да се ползват през първата и втората половина на смяната.

При сменен режим е важно да се знае, че за началото на сутрешната смяна не може да започва по-рано от 6 часа, а нощната смяна по-късно от 22:00 ч.

При нощната смяна трябва да са спазени правилата за междусменна почивка не по-малко от 12 часа.

Как най-ефективно за организма да използваме времето за почивка?

Както в началото споменахме, чатенето във Facebook се среща най-често, особено сред младото и на средна възраст поколение във фирмите. Това обаче не е ползотворна почивка и не би ви помогнала, ако работите на компютър.

Идеи за ползване на физиологична почивка:

 1. Разходки около сградата;

 2. Изкачване на стъпала, например в обедната почивка вместо с асансьор използвайте стълби;

 3. При невъзможност за напускане на сградата може да се използва стая за отдих, където да се правят упражнения;

 4. При по-дълга почивка може да се чете книга;

 5. Класически метод за отдих е пиенето на кафе с колеги;

 6. Правене на йога;

 7. Каране на колело.

Важно е да се знае, че физиологичните почивки се избират въз основа на изпълняваната длъжност и натоварване, а не на лични предпочитания. Една година след като е въведен физиологичен режим на труд и почивка се извършва оценка на ефективността му от специаслистите по трудова медицина.

При работа на смени физиологичните почивки се включват в смяната, но не се отразяват в работния график.

Източници на информация:

Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!