Как да насърчите присъствията на служителите на работното място?

Отсъствия на работното място.

Как да насърчите присъствията на служителите на работното място?

Author: geocon.bg

Как да контролирам отсъствията на работното място е въпрос, който всеки мениджър и ръководител си е задавал поне веднъж.
Синдромът на закъсненията може да е целогодишен и да нарушава сериозно трудовата дисциплина в компанията.

Можете да управлявате присъствието на служителите на работното място, за да намалите проблемите с посещаемостта, като ги включвате при планирането на работното време.

Ето как да управлявате и насърчавате присъствието.

5 стъпки за насърчаване на присъствието на служителите

Първо, трябва да имате начин да проследите времето, когато хората излитат от работа, така че да бъде осигурена цялостната Ви политиката за отчитане на работното време, правилата за отпуск по болест и/или политика за ползване на платен отпуск с помощта на електронна програма или специализиран софтуер.

Това също така гарантира, че правилата за отсъствие са едни и същи за всеки служител, което е от значение за управлението на непланирани отсъствия, за които много от работните места имат проблеми с покритието на работата.

Насърчаването на присъствието на служителите е важно при обслужването на всеки клиент. Присъствието е също толкова важно, когато работата на един служител зависи от работата на предишния служител в работни места като производство или монтаж на продукти.

Учителите, специалистите по поддръжка на клиенти, доставчици на техническа поддръжка, здравни специалисти и др. са примери за служители, които трябва да присъстват на време на работното място и не могат да си позволят извинения за отсъствия.

В противен случай работодателите са на загуба, за да планират и намират заместници на персонала.

Това присъствие включва и своевременно пристигане на работното място. Например, ако една медицинска сестра закъснее и не постъпи на време в отдела за интензивно лечение, медицинската сестра от предишната смяна не може да си позволи да се прибере у дома за заслужена почивка.

Трябва да се ангажирате с управлението на отсъствията

Второ, и вероятно най-важното, трябва да управлявате отсъствията и да насърчавате присъствието на служителите. Това означава, че служителят трябва да се обади директно на супервайзера или отговорника на смяната, за да го информира за отсъствието си. Това започва с личното обаждане и ръководителят казва на служителя, че той или тя ще отсъства, и описва влиянието на отсъствието им на работното място.

Активирайте гъвкавостта на работното място, когато е възможно

Трето, ако е възможно, позволетe гъвкаво работно време на работното си място, така че служител, който има планиран личен ангажимент (зъболекар или вземане на детето от детска градина) да може да работи от по-късно или да дойде по-рано, за да компенсира времето.

Така че гъвкавостта на работното място може да включва и възможността да споделят работни места, да се планира гъвкав график, с възможност за работа от дома.

Награди и признания за служителите

Четвърто, наградите и признанието за присъствието на служителите могат да имат положително отражение върху мотивацията им, така че да идват на време за работа и да изпълняват в срокове възложените им задачи.

В някои случаи, за да намалите неоснователните отсъствия, може да предложите парични възнаграждения в политиката си. Тези политики наблягат на възнаграждението за присъствие в продължение на определен брой дни.

Запознаване с последствията за служителите с най-много отсъствия

Накрая, ако в компанията ви отсъствията са се превърнали в тенденция, може да се наложи да предприемете драконовски мерки срещу това, които са както следва, съгласно чл. 190 от КТ дисциплинарно уволнение:
при три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час;
неявяване на работа в течение на два последователни работни дни.

Тези мерки са крайни и не бива да се прибягва при тях преди да бъде дадена възможност на служителят да опише причината на отсъствието или закъснението си.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!