Ролята на HR-а при планирането на персонала

Ролята на HR-а при планирането на персонала

Photo: geocon.bg
Author: geocon.bg

Когато чуем думата HR, първото нещо, което изниква в съзнанието ни e интервюиращият, който намира подходящи хора за работа в компанията, която представлява.
Чували сте, че за всяка една компания най-ценният ресурс е човешкият, а за да бъде той съхранен е необходим експерт, който не просто търси и подбира подходящите кадри, а администрира персонала, така че се грижи за постигането на максимална ефективност при планирането на човешкия ресурс.

Днес, HR-а има съществена роля при планирането на персонала, ще разберем малко по-късно каква е тя.

В действителност функциите на HR специалистите са много – от търсене на подходящ персонал за конкретни длъжности, управление на трудовите отношения, определяне на потенциала на човешкия капитал в компанията до измерване на първоначално поставени цели.

Накратко основните дейности на HR специалиста:

  • Определяне на обща цел за компанията и имидж, заедно с ръководството и изпълнението им с подходящите канали за това.
  • Работа със социалните мрежи (LinkedIn, Facebooк и др.) за изграждане на корпоративен имидж в онлайн пространството.
  • Защитава правата на служилите в компанията, като се стреми да постигне баланс между тях и ръководството.
  • Познава добре силните страни на всеки служител и възможностите за бъдещо израстване и развитие на всеки един.
  • Организира обучения, тренинги между екипите и външни курсове за подобряване нивото на служителите и др.

Всяка година, компаниите у нас търсят да увеличат персонала си, като за целта е нужно да бъде изградена правилна стратегия за планирането на персонала.
Един от факторите, който може да повлияе върху избора на работно място типа е работно време, което има компанията.

Все повече хора настояват за гъвкаво работно време, (Кое да изберете? Фиксирано или гъвкаво работно време? ) повече време за спорт и лично време, критерии, с които трябва да се справя съвременният мениджмънт.

Професиите с гъвкаво работно място се увеличават сред работната среда у нас, затова HR специалистите трябва да се справят с новите предизвикателства, ако искат да привличат най-добрите таланти.

Каква е ролята на HR-а при планирането на персонала?

Много от HR-те изпълняват функциите на ТРЗ и личен състав или на рекрутър (подбор кадри), но преди всичко трябва да познават добре Кодекса на труда, както и Наредбата за работното време, почивките и отпуските.
Например, когато изготвените графици включват и работа в почивни дни, със заповед на работодателя трябва да се въведе сумирано изчисляване на работното време.

Специалистите по човешки ресурси трябва да следят дали графиците са коректни спрямо действащото законодателство на страната, дали се спазват изискванията за междусменна почивка не по-малко от 12 часа, дали е наличен извънреден труд и заплаща ли се той и други трудови изисквания.

Често им се налага да решават казуси като този:
Изработен е график за месец юли 2018 г. на служители на сумирано работно време. Двама служители са планирали отпуските си за месеца в следната последователност:
1-ви служител: в платен отпуск от 02.07.2018 г. до 06.07.2018 г.
2-ви служител: в платен отпуск от 09.07.2018 г. до 13.07.2018 г.
Внезапно един от служителите се разболява и излиза в отпуск по болест: от 06.07.2018 г. до 10.07.2018 г.


Трябва първо да бъде отразена промяната в графика, а след това да бъде намерен негов заместник, ако естеството на работата го изисква (производства с непрекъсваем процес).


С електронна таблица това може да стане само ръчно и ще отнеме време.
Чрез софтуер за графици може да се спести време на HR-а да проследи промените в графика на служителите за месец юли.
Начален график за месец юли 2018г.
Фигура 1. Проекто -график | Начален график за юли 2018

Съставен е начален график със смените на служителите.

Разлики след въвеждане на отсъствие болничен за месец юли 2018
Фигура 2. Реален график | Настъпили промени – въведен е отпуск по болест на служител

Налага се да бъдат нанесени промени в графика, поради отсъствие на служител по болест (обозначен с абревиатура Б).

Разлики в работния график на служители за месец юли 2018.
Фигура 3. Проекто-график-Реален за месец юли 2018 г. | Отразени разлики в графика
Автоматично преминаване към изглед с промените в графика за месеца.

Както вече стана ясно, освен административни дейности, специалистите по човешки ресурси извършват и много други дейности , като някои са обвързани с обработка и изчисляване на работни заплати, функции на ТРЗ и личен състав. Основната стъпка тук ще е експорт на реалния график или този с нанесените промени (Фигура 3. ) към ТРЗ софтуер.

От какво се нуждае съвременният HR?

С напредването на технологиите, много от процесите в компаниите се облекчиха.
Ръчният труд на HR специалистите бе заменен от системи за управление на човешките ресурси и други софтуери.

Научете → Как програма за изготвяне на графици може да бъде интегрирана с ТРЗ софтуери?

Изпратете запитване

Съвременната роля на HR-а в организацията е не просто административна (изработване на графици, изчисляване на заплати, предоставяне на социални придобивки, а и повишаване на приходите на фирмата чрез търсене и откриване на най-добрите служители и развиване на техния потенциал.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!