Ползи за медицинските служители от използването на автоматизиран график за работа

Ползи за медицинските служители от използването на автоматизиран график за работа

Ползи за медицинските служители от използването на автоматизиран график за работа

Photo: geocon.bg
Author: geocon.bg

В Здравеопазването у нас работят безброй медицински служители, които се борят всекидневно за здравето и живота на хиляди хора. Голяма част от разходите на болниците отиват в наемането и поддържането на медицински персонал.

Много от здравните заведения планират служителите си ръчно, поради липса на автоматизиран начин за изработване на графици. Освен това много директори на болници, техните заместници и медицински сестри не са наясно с автоматизираните решения за наемане на персонал.

Ръчното изработване на графици често пъти отнема много време, неточно е и трудно се актуализират промените в него, докато автоматизираният график централизира цялата работна сила и информацията за графикa в едно решение.
Чрез използване на автоматизиран начин за изработване на графици могат лесно да се проследят различните видове отсъствия, работа на разположение и наличието на извънреден труд и да бъдат взети мерки срещу оптимизирането на разходите за персонал.

Все още у нас има медицински заведения, в които старши медицинските сестри изготвят работните графиците на медицинските сестри, санитарите и други служители на лист хартия или най-често в електронна таблица (Excel). Старши сестрите трябва да контролират и организират трудовия процес на останалите медицински служители, така че планираните смени да бъдат правилно покрити, без да да е налице извънреден труд или недостатъчно персонал при спешни случаи.
Това предполага следене и готовност за промени в графика в последната минута и същевременно спазване на трудовото законодателство.

В медицината е непрекъснато предизвикателство да се планират подходящите кадри с набор от умения, за да се приспособят към различните нужди на пациентите.
Здравните организации, които прилагат автоматизирано решение за график, могат по-добре да управляват промените в последната минута, да подобрят общуването със служителите си и да осигурят спазването на трудовото законодателство.

Съвети за създаване на работен график за медицински сестри

  • Създайте работният график по-рано

Когато бъде нает медицински персонал, той знае че трябва да отработи определен брой часове за седмицата (месеца), но при промяна на графика, те ще бъдат уведомени предварително. Често се случва медицинска сестра или лекар да получи телефонно обаждане в почивния си ден, че трябва да покрие смяна на колега.
При извънредни ситуации е по-трудно да се планира с точност графика, но той трябва да бъде публикуван възможно най-рано.

В такъв случай, може да бъде създаден план – график на смените, разположенията и дежурствата и отсъствията на отдела в специална платформа за планиране на графици и отчитане на работното време (Фигура 1).


Фигура 1. План на отсъствията в GeoCon PlanExpert

  • Уважавайте исканията на медицинските служители за работно време и други предпочитания

Съществуват много фактори, които оказват влияние върху предпочитанията на служителите за работно време – личен живот и семейство, религиозни причини (работа на празник по време на голям християнски или мюсюлмански празник), допълнителни курсове и обучения или други причини, които трябва да бъдат обсъдени с ръководството и старши сестрите.

При използването на специализирана програма за графици, смените могат да бъдат планирани по желание на медицинските служители.

Позволяването на служителите ви да заявяват желания или да добавят сами смени е един от най-лесните начини да си гарантирате, че имате покритие, когато нещата се променят в последната минута. Например, ако един служител току-що научи, че дъщеря му получава награда в училище, той ще иска да присъства и да промени графика си, за да бъде заместен от колега.

Автоматизираното решение за график е добра основа за здравните специалисти, които искат да контролират разходите за труд. Въпреки това, в сектора на здравеопазването, намаляването на разходите за труд не означава намаляване на персонала или намаляване на качеството на грижите за пациентите. Вместо това, мениджърите трябва да оптимизират разходите за труд чрез намаляване на извънредния труд, като гарантират правилно планиране на смените.

Готови ли сте да автоматизирате своя график?

Ако се интересувате от това как да оптимизирате разходите за труд на Вашата здравна организация с програмно решение за графици, моля, поискайте демонстрация днес!

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!