Стратегия за намаляване на отсъствията на работното място

Отсъствия на работното място | Стратегия за намаляване - GeoCon

Стратегия за намаляване на отсъствията на работното място

Author: geocon.bg
Photo: Pexels.com

Трудно се изкоренява един навик, какъвто е закъснението за работа.

В Кодекса на труда закъснението и неявяването на работа се третират като нарушение на трудовата дисциплина ( чл.187, ал. 1, т.1. от КТ).

При три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час , както и неявяването на работа в два последователни работни дни следват дисциплинарно уволнение на работник/ служител.
Освен законовото съответствие, има стъпки, които работодателите могат да предприемат, за да управляват по-добре или да намалят отсъствията на служителите.

Начини за намаляване на отсъствията на работното място

#1 Вътрешен правилник на отсъствията
Ясна политика, включваща началото и края на работния ден, модел на работа – 40 -часова седмица или работа на смени, полагаем брой основен годишен отпуск, други отсъствия и почивки.

#2 Съставяне на гъвкави работни графици
Обмислете промяна на графиците, когато това е подходящо, за да отговорите на различните нужди на служителите. Понякога малка промяна в графика може да елиминира проблемите.
Позволете на служителите също така да променят графиците си в зависимост от своите лични нужди, като това не трябва да пречи на работния процес.

Чрез прилагане на по-гъвкави модели на работа и способността на хората да работят отдалечено, когато е необходимо, вие ще позволите на служителите да изпълняват задълженията си по време, когато най-вероятно ще бъдат продуктивни. Той също така ще позволи на хората да поемат задачи, които не са свързани с работата, които могат да попаднат в традиционния работен ден. И защо не трябва, ако нивото на производителността им не страда?

#3 Използване на система за контрол на достъпа
Проследяването на отсъствията чрез пропускна система е начин да бъде проследен началният и крайният час на постъпване на служител на работа, почивките, които е ползвал и спазил ли е реда за регистриране в системата.

#4 Добра политика за управление на човешкия ресурс
когато една организация има ефективни политики и практики в областта на човешките ресурси, служителите им са склонни да бъдат по-щастливи, ефективни и продуктивни. Когато осигурите на служителите си справедлива компенсация, обучение и развитие, гарантирате, че те имат безопасна и здравословна работна среда и изпълняват ефективно управление на ефективността и обратна връзка, те ще бъдат мотивирани и отдадени на компанията.
От решаващо значение е да се гарантира, че всички аспекти на човешките ресурси във вашата компания се представят ефективно и ефикасно, за да се избегне стресът и демотивацията, които в крайна сметка ще доведат до увеличаване на процента на отсъствията.

#5 Комуникация с отсъстващи служители
Разговорите на четири очи с често отсъстващи служители ще помогне на ръководството да разбере причините за тях и ще даде насоки за разрешаване на проблема.

#6 Осведомяване на целия екип за последиците от неспазване на работното време
Независимо дали отсъстващите са един, двама или повече, информацията за неявяването или закъснението на служител, засяга целия екип. Ако компанията е в сферата на производството, това ще коства повече време за готова продукция, неспазени срокове, извънредни часове, които трябва да бъдат заплатени, изнервени работници и ръководство = загуба на приходи и повече разходи.

#7 Използване на система за отчитане на работното време
Най-сигурният и бърз начин да се проследят присъствията на служителите е чрез система за изчисляване на работното време, интегрирана със системата за контрол на достъп. Системата трябва да дава информация информация за изработеното време, нормата за месеца и да съхранявате записи на защитен сървър.

Проследявате ли отсъствията на служителите си?

Вижте: Как да контролираме отсъствията на работното място?


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!