Последиците от лошото планиране на работното време в организацията

Последиците от лошото планиране на работното време в организацията

Последиците от лошото планиране на работното време в организацията

Autror: geocon.bg

Photo: Pixabay.com

Планирането на служителите е неразделна част от ефективния и продължителен успех на бизнеса и оказва влияние върху стабилността на компанията.

Търсенето и назначаването на квалифицирани кадри е сложен процес. Често на мениджърите и лидерите на екипи отнема време да намерят подходящото решение за планиране и управление на човешкия ресурс, което ще донесе успех на компанията.

Планирането на работното време е важен елемент, за който отговаря отделът по Човешки ресурси.

Последици при лошо планиране на служителите

  1. Неефективно използване на човешкия ресурс

Планирането на работни смени е основна част от изработването на работни графици.

Експертът изготвящ графиците на служителите трябва да бъде наясно колко и кои служители трябва да покрият една смяна, то в противен случай няма да бъде използван ефективно човешкия ресурс.

  1. Неангажиране на служителите

За една организация е важно да ангажира служителите си с дейности свързани с планирането на работното време, техните предпочитания за тип смени и желания за отсъствия. Ако ръководството не дава такава възможност, то най-вероятно ще имате недоволни служители.

  1. Грешки в графика

Ръчното планиране на графика отнема време да бъде изработен, така че да е съобразен с вътрешните правила на компанията и да отговаря на трудовите норми.

При този тип планиране, отговорникът за графиците на персонала може лесно да допусне грешки, както и да не може да реагира на време при извънредни ситуации, например непредвидено отсъствие на служител.

Грешките при планирането на работното време могат да бъдат огромен разход на компанията, затова е необходимо да бъдат предотвратени.

  1. Извънреден труд

Всеки служител, постъпвайки на работа в една компания има установено работно време и норма за месеца, която трябва да бъде изработена. Нормата се променя и зависи от броят работни дни в месеца. Никога извънредният труд не трябва да бъде планиран предварително в графика на служител, но може да бъде налице при непредвидени обстоятелства, които са описани в чл. 147 от КТ.

Извънреден труд може да се въведе само със заповед на работодателя или негов заместник, но при планирането на графика е възможно да бъде поставен повече персонал от необходимото за конкретна смяна и в края на месеца той трябва да бъде заплатен.

  1. Неконтролирани отсъствия на персонала

Как да контролираме отсъствията на работното място? Това е въпрос, който често мениджъра си задава, когато бъде нарушена трудовата дисциплина и служителите редовно закъсняват. В някои сфери като производство и търговия, едно закъснение може да коства големи загуби, а в здравеопазването – човешки живот. Малките компании не винаги имат възможност да внедрят пропускна система и трудно биха били проследими отсъствията на работното място.

  1. Лоша комуникация

Конфликт може да има, когато служителите не виждат на време графика за седмицата/месеца предварително, когато някой от екипа се разболее и няма кой да го замести, както и в много случаи, когато ръководството реши да промени смени без да поиска съгласието на персонала.

Последиците не свършват дотук, за всеки бизнес те могат да бъдат различни, а решенията могат да бъдат самостоятелна система за управление на персонала или внедрена система за планиране и отчитане на работното време.

Разгледайте брошура на програмен продукт за планиране и отчитане на работното време: GeoCon PlanExpert 8.0.

Разберете: Най-добрите начини за управление на работния график на служителите


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!