При кои професии можете да работите на ненормиран работен ден?

Ненормирано работно време

При кои професии можете да работите на ненормиран работен ден?

Author: geocon.bg

В днешно време ежедневието ни е изпълнено с повече работа и все по-малко време остава за личен живот. Това оказва влияние върху времето ни за продуктивност, като при всеки то е различно – при някои сутрин, а при други вечер. Ненормираното работно време може да се окаже подхoдящо решение за служителите, чиято работа има променлива натовареност.

Какво е ненормирано работно време?

Ненормираното работно време представлява работно време, което позволява за някои длъжности на работодателя, съгласно чл. 139а от КТ да установи ненормиран работен ден за служителите в организацията със заповед. При ненормирано работно време работниците и служителите са длъжни при необходимост да изпълняват трудовите си задължения и след изтичането на редовното работно време. При тези случаи най-често оставането след изтичане на редовното работно време се свързва с извънредния труд. Служителите, които работят при условия на намалено работно време, нямат право да работят на ненормиран работен ден.

 

В кои случаи се налага да бъде въведено ненормирано работно време?

Ако например работата на дадени служители е свързана с обслужване на клиенти, служителите невинаги могат да си тръгнат в края на работното си време, докато не бъде разрешен проблема на клиента. Работата над редовното работно време в работни дни се компенсира с допълнителен платен годишен отпуск, а работата в почивни и празнични дни – с увеличено възнаграждение за извънреден труд – чл. 139а, ал.7 КТ.
Ненормираното работно време се въвежда след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации и на работниците и служителите със заповед на работодателя. В случай, че се въведе ненормирано работно време, не трябва да се нарушават изискванията за минимални почивки, установени в КТ.

При кои професии можете да работите на ненормиран работен ден?

Ненормираният работен ден е специфичен за много сфери на дейност, като най-често се среща при следните професии:

  • Финансови консултанти – дългите и продължителни сделки са характерни за тези позиции.
  • Счетоводители – при приключване на месеца или годината.
  • Оператори в кол центрове – дълги разговори в убеждаване на клиенти .
  • Технически сътрудници в отдел поддръжка – честа комуникация с клиенти, умения за разрешаване на проблеми с дълга продължителност.
  • Медицински работници и служители – обикновено се налага бърза реакция при спешни случаи дори след приключване на работния ден.
  • Административен персонал в ресторантьорския и туристически сектори – когато поради сезонния характер на сектора се налага работа извън регламентираното работно време.

Продължителността на работния ден и седмица е важна част от всеки трудов договор. Когато избирате професията, която да упражнявате е препоръчително да  сте наясно с всички специфични характеристики, които описват позицията, както и разпределението на работното време.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!