Как се заплаща положен труд на републикански празници?

Заплащане на официални празници

Как се заплаща положен труд на републикански празници?

Author: geocon.bg

През месеците април и май се честват официални празници в страната ни, през които на много служители им се налага да полагат труд. В нашето трудово законодателство официалните празници са установени в чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда.

В случаите, в които се полага труд на официален празник: Великден е предвидено увеличено заплащане, което е уредено в чл. 262, ал. 1, т. 3 и ал. 2, чл. 263, ал. 2 и чл. 264 КТ.

Какво е установено в тях?

В чл. 262, ал. 1, т. 3 обхваща заплащане на извънреден труд през дните на официални празници, който трябва да бъде заплатен с увеличение 100 на сто.
Когато служители с ненормиран работен ден полагат труд през дните на официалните празници, се заплаща трудово възнаграждение в размери 75 на сто за работа през почивни дни ( чл. 262, ал. 1, т.2).
Ще разгледаме два случая по повод полагането на труд на официални празници, които често предизвикват различни дискусии:

  1. Първият случай се базира на чл. 262, ал. 1, т. 3 и чл. 263 и обхваща положения труд през дните на официални празници.
  • Когато се състави предварителен график на служител и положеният извънреден труд по график съвпадне с официалния празник, определен в Кодекса на труда, този труд не се счита за извънреден. В този случай няма значение в кой от дните през седмицата (от понеделник-петък) или седмичната почивка( събота-неделя) се пада официалния празник.Поради това, че работникът/служителят ще бъде лишен да прекара официалния празник със семейството, като полага извънреден труд на официален празник е предвидено увеличено заплащане на труда с 100 на сто, освен ако между работника/служителя и работодателя не е уговорено по-голямo увеличение.
  • В този случай за отработени 8 часа при подневно отчитане на работното време следва да се заплати:
  • Едно основно среднодневно трудово възнаграждение;
  • Допълнително възнаграждение за работа на официален празник (100% от възнаграждението по т.1.)
  • Допълнително възнаграждение за извънреден труд на официален празник ( 100% от възнаграждението по т.1.)

2.  Вторият случай се отнася за ситуации, когато работникът/служителят полага труд на официален празник, който за него и всички работници и служители в страната по общо основание е официално почивен ден, но е бил извикан на работа, поради внезапно възникнали обстоятелства. При тези случаи се отчита извънреден труд на служителя, защото труда е положен извън установеното за него работно време в чл. 143, ал. 1, КТ.

Важно е при определяне графиците за работа и заплащането на труда по празниците да се съобразят и правилата, които законът въвежда при работа на смени, както и особеностите при сумирано изчисляване на работното време.

Съгласно чл. 264 КТ за работа през дните на официални празници при нормално работно време и при СИРВ, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника/служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение.

 

 

 

 


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!