Трудови казуси и решения при СИРВ – GeoCon | Част 1

Трудови казуси и решения при СИРВ – GeoCon | Част 1

Трудови казуси и решения при СИРВ – GeoCon | Част 1

Photo: geocon.bg
Author: geocon.bg

Днес ще стартираме поредицата от трудови казуси и съответните решения при работа на смени.
Някои от казусите сте ги срещали в практиката, а с други тепърва ще се сблъскате.
 У нас трудовоправните отношения между служители и работодатели се уреждат съгласно действащото законодателство на страната – Кодекса на труда и други трудово нормативни актове. Това обаче не е достатъчно, за да бъдат спазвани правилата от двете страни и често имаме примери за нарушения в много сфери:

  • липса на трудови договори;

  • неравномерно разпределяне на работното време;

  • работа по договор на фиксирано работно време, но действително полагане на труд при СИРВ без издадена заповед от работодателя;

  • други трудови нарушения, които можете да прочетете тук.

Трудови казуси и решения при работа на смени:

 

#1 СИРВ и 5-дневна работна седмица

Казус: Каква е разликата между работа по график на СИРВ и 5-дневна работна седмица?

Отговор: При СИРВ, работната седмица може да бъде до 56 часа, а максималната продължителност на работната смяна до 12 часа, докато при фиксирано работно време не е така. Работната седмица при 5-дневен модел на работа (от понеделник до петък) е с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа и норма за деня от 8 часа.

#2 Два болнични в един и същи месец

Казус: Служител, който работи на график е ползвал болничен два пъти в един и същи месец в размер на 3 дни: от 07.05.2018 до 09.05.2018г (от понеделник до сряда вкл.) и от 20.05.2018 до 22.05.2018 вкл. (от неделя до вторник вкл.), трябва ли да му се изплатят и двата болнични от работодателя?

Отговор: Да, и при двата болнични листа, първите три дни са за сметка на работодателя в размер на 70%, а останалите от НОИ – 80%.

#3 Болничен и платен отпуск

Казус: Ако работник ползва болничен, ще се ограничи ли правото му да ползва платен отпуск?

Отговор: Не. Болничните не влияят на правото на другите видове отсъствия.

#4 Продължителност на нощната смяна при СИРВ

Казус: При сумирано работно време, максималната продължителност на нощната смяна трябва ли да бъде 7 часа, както е по КТ чл. 140, ал. 1 ?

Отговор: В производства с непрекъсваем процес при сумирано работно време, максималната продължителност на нощната смяна може да бъде до 12 часа.
При СИРВ нощните часове се приравняват към дневни с коефициента 8:7=1. 1428. Това важи за смени с 4 и повече от 4 часа нощен труд.

#5 Седмична и междусменна почивка при СИРВ

Казус: Възможно ли е при започване на работа в предприятие на сумиран период на отчитане, когато продължителността на работната седмица е максимум 56 часа да се работи 7 дни в седмицата по 8 часа смяна?

Отговор: Не е възможно да се работи 7 дни по 8 часа, защото трябва да са спазени правилата за междудневна (междусменна) почивка и непрекъсната седмична почивка: на работникът/служителят задължително трябва да му се осигури междусменна почивка не по-малко от 12 часа и седмична почивка не по-малко от 36 часа.

Чл. 152 и чл. 153 от КТ уреждат правилата за задължителна междусменна и седмична почивка.

#6 Заповед за сумирано работно време

Казус: Заповед за сумирано работно време за какъв период може да бъде установен?

Отговор: Съгласно чл. 142, ал. 2 от КТ , работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време – седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца.

#7 Заплащане на национален празник при работа по график

Казус: Трябва ли да бъде заплатена работа на национален празник, когато по график служител се пада на работа в неприсъствен ден?

Отговор: Не. Когато полагането на труд при СИРВ в неприсъствен ден (официален празник) е планиран в графика на служителя, не се предвижда увеличение на възнаграждението му.

#8 Работа извън редовното работно време при ненормиран работен ден

Казус: Ако работя на ненормирано работно време, длъжен ли съм да остана след изтичането на редовното работно време?

Отговор: При някои длъжности, поради особения характер на работата, работодателят след консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 може да установява ненормиран ден.

Чл. 139, ал. 7 от КТ гласи, работата над редовното работно време в работни дни се компенсира с допълнителен платен годишен отпуск, а работата в почивни и празнични дни – с увеличено възнаграждение за извънреден труд.

Очаквайте още казуси и решения във втора част.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!