Трудови казуси и решения при СИРВ – GeoCon | Част 2

Трудови казуси и решения- 2 част GeoCon.

Трудови казуси и решения при СИРВ – GeoCon | Част 2

Photo: geocon.bg
Author: geocon.bg

Работата на смени често се свързва с дълги и изтощителни работни дни по 12 часа, 2/2, наличие на извънреден труд, труд по време на празници и почивни дни, дежурства и работа на разположение, чести промени в графиците, неспазване на работното време и др., които заседнахме в първа част на трудови казуси и решения.

Днешният материал има за цел да ви запознае с поредицата от практически казуси в работната среда и как можете като работодатели да избегнете трудови нарушения или като служители да потърсите своите права.

Трудови казуси и техните решения при сумирано работно време:

#1 Ненормиран работен ден и сумиран период на отчитане
Казус: Ако работник/служител е с ненормирано работно време, може ли да му се наложи сумиран период на отчитане?

Отговор: Не. Не се допуска сумирано изчисляване на работното време за работниците и служителите с ненормиран работен ден.

#2 График при работа на смени
Казус: Трябва ли графика да бъде видян от всички служители, ако преди това са осведомени от отговорник за графиците?

Отговор: Да. Всеки от персонала трябва да е предварително запознат със смените за текущия месец, като графика трябва да е поставен на видно място, както и да е предоставен на всеки работник. Графикът трябва да включва типа смени, нормата за месеца (променя се в зависимост от броят на работните дни в месеца – например за месец юли 2018 г. са 22 работни дни и 176 часа норма, които трябва да бъдат отработени.

#3 Компенсиране на извънреден труд
Казус: Може ли извънредният труд да бъде компенсиран с допълнителна почивка, а не със заплащане?

Отговор: Възможно е само при сумиран период на изчисляване, извънредните часове да бъдат компенсирани с по-голяма почивка в рамките на периода за сумирано изчисляване. Ако в края на сумирания период, отработените в повече дни или часове не са компенсирани е налице извънреден труд, който трябва да бъде заплатен, съгласно чл. 262, ал. 1 от КТ както следва:

1. 50 на сто – за работа през работните дни;
2. 75 на сто – за работа през почивните дни;
3. 100 на сто – за работа през дните на официалните празници;
4. 50 на сто – за работа при сумирано изчисляване на работното време.

#4 Размер на отпуск при непълно работно време
Казус: Служителите на непълно работно време имат ли право на основен годишен отпуск в размер на 20 дни?

Отговор: Всеки работник или служител има право на годишен отпуск, като единственото условие е да има придобит 8 месеца стаж (ако това е първата му работа). Служителите на непълно работно време се ползват със същите права, каквито имат и служителите на пълно работно време.

#5 Почивки при 12-часова смяна
Казус: При 12-часова смяна има ли задължителни почивки и с каква продължителност са те?

Отговор: Съгласно чл. 151, чл. 1 от КТ работното време на работника или служителя се прекъсва с една или няколко почивки.
Работодателят осигурява на работника или служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30 минути.

#6 Почивки и работен график
Казус: Почивките включват ли се в графика на служителя?

Отговор: Не. Почивките не се включват в работното време. (чл. 151, ал. 2 от КТ).

#7 Промяна на работното време
Казус: Когато работодател реши да промени работното време на работниците/служителите при ненормирано работно време на сменен режим, трябва ли работодателят да иска разрешение за това от персонала?

Отговор: Съгласно чл. 142, ал. 3 от Кодекса на труда, не се допуска сумирано изчисляване на работното време за работниците и служителите с ненормиран работен ден.

#8 Отказ от полагане на извънреден труд
Казус: Мога ли да откажа полагането на извънреден труд и ще има ли последствия от това за мен?

Отговор: Работникът или служителят има право да откаже полагане на извънреден труд, когато не са спазени правилата на този кодекс, на друг нормативен акт или на колективния трудов договор – чл. 148 от КТ.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!