Хакове за управление на работното време през 2018

Хакове за управление на работното време през 2018

Photo: Pixabay.com

Author: geocon.bg

Най-ценният ресурс е времето и трябва да можете да го управлявате по най-ефективният начин. Много хора се опитват да бъдат по-продуктивни в рамките на работния ден, но рядко успяват да приключат задачите си навреме.
Няколко хака за управление на работното време, ще ви помогнат да организирате служителите си.

Използвайте календар

Когато работните и личните задачи са обединени в общ календарен план, това прави изпълнението им по-лесно. За целта може да използвате безплатното приложение на Google – Google Calendar през профила си в търсачката. С него можете лесно да създавате събития и задачи за конкретни дни от седмицата/месеца, както и възможност за известия по имейл.
google calendar

Създайте списък със служителите

Необходимо е да започнете с персонална информация за всеки един служител, която ще ви помогне да разпределите точния брой персонал, който ще ви е нужен за конкретната смяна.
Препоръчително е персоналната информация за всеки служител да бъде разделена на няколко основни графи за по-лесно администриране на данните:

2.1. Основни данни

 • Име на работника/служителя
 • Персонален №
 • Заемана длъжност
 • Квалификации
 • Отдел/Подотдел
 • Oбучения и други (Графика 1.).

Персонална информация на служител

Графика 1. Персонална информация за служител в GeoCon PlanExpert

2.2. работен график
Модел на работа / Пълно работно време – 40 часа седмица /работа на смени
Работни цикли (това са повтарящи се във времето работни смени на даден служител: първа смяна, втора смяна, нощна и почивка – Графика 2. ).

Работен цикъл

Графика 2. Създаване на работен цикъл на служител в GeoCon PlanExpert

Сравнете минали с настоящи работни планове

Препоръчително е предварително да създадете график с желания, а след това да преминете към графика. Това най-малкото ще ви даде яснота за броя и типа смени в месеца за всеки служител.
Когато настъпи промяна в реалния график (отпуск по болест, друг вид отсъствие или нова смяна) може да се проследи при сравнение с първоначалният изглед с желания.

Разполагайте с backup на графика

Често се пренебрегва съхраняването на резервно копие на графика. При извънредни обстоятелства графика може да бъде изтрит и липсата на резервно копие да доведе до загуба на информация.

Използвайте предупредителна система при нарушаване на трудово законодателство

Вашата електронна система или програмен продукт за графици трябва да има автоматична функция за известяване при трудово нарушение.

Вижте: Какви са най-честите нарушения в големите търговски обекти у нас?

Отчитайте работното време

Проследявате ли работното време на служителите си?
При сумиран период на отчитане е необходимо да бъдат спазени основните изисквания:

 • продължителността на смяната да не бъде повече от 12 часа;
 • общият брой седмични часове за работа да не надвишава 56 часа;
 • непрекъсната междусменна почивка да не бъде по-малко от 12 часа;
 • непрекъсната седмична почивка да не бъде по-малко от 36 часа.

Вижте: Основни изисквания преди сумиран период на отчитане и промени след въвеждането му
Използвайте програмен продукт за графици, за да следите и спазвате по-лесно изискванията за работа при СИРВ.

Как да изберете програмен продукт за планиране на график за служителите?

Програмният продукт за графици трябва да предлага част от следните възможности:

 • създаване на организационна структура;
 • архив с персонална информация за всеки служител;
 • автоматично и полуавтоматично създаване на график;
 • заявяване на желания за отсъствия от персонала;
 • съдържа законовите изисквания за страната;
 • интегриран с ТРЗ софтуери и пропускни системи.

 

Използването на софтуер за графици обединява най-добрите хакове за управление на работното време, така че да контролира разходите за труд и да минимизира нарушенията на трудовата нормативна уредба.

Останалите функционалности на програмата ще допълним в следващата статия, която ще е на тема: “Използвайте програмен продукт за планиране на графици и отчитане на работното време”.

Изброили сме някои от основните изисквания, които трябва да покрива една компания, разработваща софтуер за графици:

 • безплатна демонстрация на продукта;
 • специализирано обучение за работата с програмата;
 • целогодишна месечна поддръжка от бизнес консултанти;
 • опростен и бърз начин на работа със софтуера;
 • отстраняване на технически проблеми.

Свържете се с нас, за да ви демонстрираме възможностите на PlanExpert спрямо вашите нужди и специфики на организацията.
Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!