Използвайте програмен продукт за планиране на графици и отчитане на работното време

Програмен продукт за графици

Използвайте програмен продукт за планиране на графици и отчитане на работното време

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Софтуерът за планиране на графици и отчитане на работното време е един от най-често използваните програмни продукти в бизнеса. Много работодатели се възползват от използването му, независимо от размера на организацията.

Ако компанията ви работи на фиксиран график от от 9:00 до 17:00 ч. при 5-дневна работна седмица, за вас ползите от използването на специализиран софтуер за графици ще са минимални.
В случай, че при вас е установен сменен режим на работа, разполагате с няколко отдела и голям брой служители, ще бъде полезно за вас и вашия екип използването на програма за графици.
Използването на програмен продукт за графици може да бъде приложимо за всички отрасли на сменен режим.

Някои от основните характеристики на програмния продукт за графици е:

  • планиране на човешкия ресурс;
  • интегриране с ТРЗ и пропускни системи;
  • автоматично отчитане на работните часове.

Ползите за компанията от използването на програмен продукт за изработване на графици са много, ето и кои са те:

1. Едновременен достъп на много потребители до програмата
Софтуерът дава възможност на много потребители да работят с нея като преди това им бъдат предоставени username и парола за достъп. Това спестява време на администратора, като всеки от потребителите може да нанася промени в графика, да заявява желания, да планира смени и отсъствия, спрямо нивото на достъп, което има (Фигура 1.).
User-name-geocon.bg
Фигура 1. Вход в програмата GeoCon PlanExpert

2. Дългосрочно планиране на работния график
С програмният продукт ще можете да планирате график за дълъг период от време, например за 1 година напред. След време ТРЗ или HR експертът ще може да извърши справка на графика (Фигура 2.).
Годишни планове 2019 г. geocon.bg
Фигура 2. Годишни планове за 2019 г. в PlanExpert

3. Сумарно отчитане на работното време

При сменен режим на работа, работните часове се отчитат сумарно.
В специализирания софтуер за графици могат да се задават различни периоди на СИРВ – 1, 2 3, 4, 6 или 1 година.
На Фигура 3. и Фигура 4. е визуализиран въведен
двумесечен сумиран период на служители в сектор производство.
Първият месец на СИРВ служителите стартират с началното салдо 0 (със стрелка).
Работно салдо - януари 2019
Фигура 3. Първи месец от въведен СИРВ от 2 месеца. Работен график за януари 2019 г.

В началото на втория месец от СИРВ, служителите ще стартират със салдата, с които са завършили първия месец (Фигура 4.) .

комулативен пренос на работни часове 2019
Фигура 4. Втори месец от въведен двумесечен СИРВ. Работен график за февруари 2019 г.

След приключване на двумесечния сумиран период на отчитане, салдото отново се занулява и стартира нов сумарен период.
Чрез програмният продукт можете лесно да сравните периоди на СИРВ и да изчислите салдата на служителите.


4. Ефективно управление на човешкия ресурс

С програмният продукт за графици можете да контролирате разходите за труд като следите за отработените часове, отсъствията и работата на отдалечените служители.
Човешки ресурси и ТРЗ експертите отговарят за получаването на информация за събития от пропускната система и ги подават като справка в края на периода към програмния продукт за графици. Тази информация ще послужи за изчисляване на надбавките към заплатите на персонала.

Разберете повече за: Ролята на HR-а при планирането на персонал

 Фигура 3. Първи месец от въведен СИРВ от 2 месеца. Работен график за януари 2019 г.

В началото на втория месец от СИРВ, служителите ще стартират със салдата, с които са завършили първия месец (Фигура 4.) .

5. Увеличава удовлетвореността на служителите
Все по-голям стимул за служителите е възможността да участват в процеса на планиране. Служителите ви трябва да имат възможност да избират смени, които да работят, отсъствия и да заявяват други желания. Това осигурява по-добра работна среда, в която има покритие на смените и график удобен за всички.

Вижте още: 6 ключови тенденции при планиране на служителите за 2018

Искате ли да използвате специализиран програмен продукт за планиране на графици и отчитане на работното време?
Свържете се с нас, за да ви демонстрираме функционалностите на софтуера спрямо вашите нужди и специфики на организацията.
Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!