Какво определя дали даден служител е на пълно или непълно работно време?

Какво определя дали даден служител е на пълно или непълно работно време?

Какво определя дали даден служител е на пълно или непълно работно време?

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Колко часа седмично трябва да работите, за да се считате на пълно/непълно работно време? Вероятно, някои от вас си задават този въпрос.

Според продължителността на работният ден, видовете работа са:

 • нормална продължителност на работното време;
 • намалено работно време;
 • непълно работно време;
 • удължено работно време;
 • работно време с променливи граници.

Днес, ще разгледаме какво отличава служителите от пълно и непълно работно време съгласно трудовото законодателство.

Служители на пълно работно време

Стандартно у нас, продължителността на работната седмица е 40 часа, а работният ден – 8 часа.

При пълно работно време, служителят има право на непрекъсната седмична почивка не по-малко от 48 часа.

Непрекъснатата междусменна почивка не може да бъде по-малко от 12 часа.

Съгласно закона, всеки работник и служител има право на платен годишен отпуск в размер от 20 работни дни, независимо от типа работно време. Единственото условие за ползването му е да има придобит най-малко 8 месеца трудов стаж независимо дали при един или повече работодатели.

Служители на непълно работно време

В практиката, съгласно КТ чл. 138, страните по трудовия договор могат да уговарят работа за част от законоустановеното работно време/ непълно работно време.
Продължителността на работният ден е по-малка в сравнение с тази на работниците на пълно работно време, обикновено от 4 или 6 часа труд.

Служителят на непълен работен ден ползва и има същите права и задължения, каквито и работниците на фиксирано работно време.

Непрекъснатата междусменна почивка не може да бъде по-малко от 12 часа.

Право на платен годишен отпуск имат и служителите на непълен работен ден

Съвети при наемане на служители на пълно и непълно работно време

 • Определяне на точно определен брой персонал.
 • Автоматизиран начин на изчисляване на работното време: подневно или сумирано чрез софтуер за графици.
 • Предлагане на гъвкав график и съгласуван с желанията на служителите.
 • Достъпване на графика от разстояние от служителите и ръководството.
 • Съхраняване на Backup на графика.
 • Използване на пропускна система за проследяване на различни събития – присъствия и отсъствия на персонала.
 • Определяне на office time – задължителен часови интервал, в който всички служители да са на работното място.

Ако в компанията Ви се работи на смени при модела: 5-дневна работна седмица от 40 часа, то може да използвате програмен продукт за графици, като някои от функциите на програмата са:

 • дългосрочно полу-автоматизирано планиране на графиците на персонала;
 • в програмата може да се даде достъп до много нива на работа с нея;
 • в софтуерът може да се съхранява цялата персонална информация и да се прави бекъп;
 • в програмата може да се въвежда сумиран период от 1,2,3,4,6 месеца или една година;
 • софтуерът е интегриран с ТРЗ софтуери и пропускни системи.

Това са само част от функционалностите на GeoCon PlanExpert, като повече информация можете да получите, като поискате безплатна демонстрация на GeoCon PlanExpert, като ни изпратите запитване.

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!