Какво определя дали даден служител е на пълно или непълно работно време?

Какво определя дали даден служител е на пълно или непълно работно време?

Какво определя дали даден служител е на пълно или непълно работно време?

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Колко часа седмично трябва да работите, за да се считате на пълно/непълно работно време? Вероятно, някои от вас си задават този въпрос.

Според продължителността на работният ден, видовете работа са:

 • нормална продължителност на работното време;
 • намалено работно време;
 • непълно работно време;
 • удължено работно време;
 • работно време с променливи граници.

Днес, ще разгледаме какво отличава служителите от пълно и непълно работно време съгласно трудовото законодателство.

Служители на пълно работно време

Стандартно у нас, продължителността на работната седмица е 40 часа, а работният ден – 8 часа.

При пълно работно време, служителят има право на непрекъсната седмична почивка не по-малко от 48 часа.

Непрекъснатата междусменна почивка не може да бъде по-малко от 12 часа.

Съгласно закона, всеки работник и служител има право на платен годишен отпуск в размер от 20 работни дни, независимо от типа работно време. Единственото условие за ползването му е да има придобит най-малко 8 месеца трудов стаж независимо дали при един или повече работодатели.

Служители на непълно работно време

В практиката, съгласно КТ чл. 138, страните по трудовия договор могат да уговарят работа за част от законоустановеното работно време/ непълно работно време.
Продължителността на работният ден е по-малка в сравнение с тази на работниците на пълно работно време, обикновено от 4 или 6 часа труд.

Служителят на непълен работен ден ползва и има същите права и задължения, каквито и работниците на фиксирано работно време.

Непрекъснатата междусменна почивка не може да бъде по-малко от 12 часа.

Право на платен годишен отпуск имат и служителите на непълен работен ден

Съвети при наемане на служители на пълно и непълно работно време

 • Определяне на точно определен брой персонал.
 • Автоматизиран начин на изчисляване на работното време: подневно или сумирано чрез софтуер за графици.
 • Предлагане на гъвкав график и съгласуван с желанията на служителите.
 • Достъпване на графика от разстояние от служителите и ръководството.
 • Съхраняване на Backup на графика.
 • Използване на пропускна система за проследяване на различни събития – присъствия и отсъствия на персонала.
 • Определяне на office time – задължителен часови интервал, в който всички служители да са на работното място.

Ако в компанията Ви се работи на смени при модела: 5-дневна работна седмица от 40 часа, то може да използвате програмен продукт за графици, като някои от функциите на програмата са:

 • дългосрочно полу-автоматизирано планиране на графиците на персонала;
 • в програмата може да се даде достъп до много нива на работа с нея;
 • в софтуерът може да се съхранява цялата персонална информация и да се прави бекъп;
 • в програмата може да се въвежда сумиран период от 1,2,3,4,6 месеца или една година;
 • софтуерът е интегриран с ТРЗ софтуери и пропускни системи.

Това са само част от функционалностите на GeoCon PlanExpert, като повече информация можете да получите, като поискате безплатна демонстрация на GeoCon PlanExpert, като ни изпратите запитване.

Изпратете запитване