Оптимизиране на трудовият процес в медицинските центрове

Оптимизиране на трудовият процес в медицинските центрове

Оптимизиране на трудовият процес в медицинските центрове

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Оптимизирането на трудовият процес в медицинските центрове у нас до голяма степен включва управление на разходите за наемане и поддържане на медицински персонал.

Поради липса на достатъчно средства, медицинските центрове са принудени да планират работният процес ръчно, което често води до липса на организираност, недостатъчно персонал и удължаване на смените.

Старши мед. сестри са отговорни за графиците на медицинския персонал и най-често за изработването им използват електронни таблици в Excel.
Това обаче може да доведе до грешки и нарушения на трудовото законодателство, тъй като електронната таблица няма всички функционалности, за да ги предотврати.

Усложнение би настъпило в извънредни ситуации, в които планиращият трябва да разполага с дежурен персонал, който веднага да реагира, така че да се осигури максимално покритие на смените и навременна грижа за пациентите.

Всяка година в медицинските заведения са констатирани нарушения на трудовото законодателство, най-често свързани с работното време на медицинския персонал.

Причината най-често за нарушенията са липсата на автоматизирано решение, което да предотврати грешки в графиците на мед. персонал.

Автоматизирано решение за оптимизиране на трудовия процес в болниците

GeoCon PlanExpert е програмно решение за графици, което помага на много медицински заведения в страната да оптимизират процеса при управление на човешкия ресурс.

Планиране на график за медицински персонал
Предварителното създаване на график за смените, разположенията, дежурствата и отсъствията в отделението ще даде ясна представа на планиращият с колко точно медицински персонал разполага за всяка смяна, както и колко са дежурствата и отсъствията за месеца.
Дежурството се изчислява и плаща като труд, положен в работно време.
Графика на медицински персонал
Фигура 1. График с GeoCon PlanExpert на разположения и смени на медицински персонал

На фигура 1. има предварително съставен график за месец март 2019 г. в медицинско отделение. Графикът съдържа типа смени на служителите, дежурствата и колони със салдото и отработените часове за месеца.

След като бъде изработен графика за месеца със софтуера, може да бъде проверен за коректност спрямо трудовото законодателство.
Ако графика е некоректен то програмата ще сигнализира за това.

Всяка година у нас контролните органи от ГИТ констатират нарушения в медицинските заведения за неспазване на работното време и почивките.

Вижте: Изисквания при СИРВ

По време на официални празници често медицинските сестри и лекари работят с удължено работно време и трупат извънредни часове. Налице е нарушаване на минималното време за почивка между смяна от 12 часа, както и седмичната почивка.

Специализираният софтуер за графици помага да се контролират разходите за труд и минимизира извънредният труд.

Свържете се с нас, за да ви демонстрираме функционалностите на софтуера спрямо вашите нужди и специфики на организацията.

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!