Бъдещето на Employee Self-Service система

Бъдещето на Employee Self-Service система

Бъдещето на Employee Self-Service система

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Системите за самообслужване на служителите (ESS) се развиват с бързи темпове и в бъдеще те ще станат част от всеки HR екип.
Съвременните Employee Self-Service ще позволят на Човешките ресурси да автоматизират административният процес, като фокуса ще бъде изцяло върху самообслужването на служителите и тяхното насърчаване при вземане на управленски решения.

Накратко, системите за самообслужване дават възможност на служителите сами да управляват работните си графици, да въвеждат/променят, персонална информация и др. без да ангажират своя HR екип.

Тенденции при самообслужване на служителите с Employee Self-Service

  •  Mobile

Все по-голямо значение за работата на HR-а и служителите ще има мобилната версия на ESS. Тя позволява бързо свързване с админ панела и функционалностите на приложението от разстояние.

  • Responsive Design

Responsive дизайнът на ESS ще позволи използването на уеб системата с различна резолюция и на различни платформи. Това от друга страна би допринесло за потребителското изживяване.

  • Security

Дигиталната информация се разширява навсякъде, а начините да се достигне до нея са все по-големи и крият големи рискове, затова сигурността трябва да бъде основен приоритет за всички нови технологии, особено платформите, които съдържат данни за служителите и друга чувствителна информация.

  • UX потребителско изживяване

Персонализирането на ESS спрямо нуждите на служителите е водещо. Служителите трябва да бъдат ангажирани като им се предоставят права на достъп, позволяващи им сами да нанасят смени в графика си, да подават молби за отпуски и отсъствия, да виждат салдото си – отработените часове за конкретен период (дни, месец, година), да коригират персонална информация в уеб приложението.
Самообслужването на служителите ще повиши отговорността им и ще им даде права наред с HR екипа.

Web Client - employee shifts
Фигура 1. Индивидуален план на графика и салдо на служител за месец март 2019 г.

На фигура 1.е представен план на смените и салдото на служител за месец март в Web Client в GeoCon PlanExpert.

  • User Analytics

Анализът на поведението на служителите към уеб приложението ще помогне на ръководството да определи ползите от използването на ESS и да обслужва по-добре служителите си.

Иновативните инструменти за самообслужване трябва да бъдат неразделна част от стратегията за управление на служителите.
Научете повече за новият дизайн и функционалности на Web Client (ESS) в GeoCon PlanExpert .

Поискайте безплатна демонстрация на Web Client, като ни изпратите Вашето запитване!

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!