Предимства на автоматизирания график за работа

Предимства на автоматизирания график за работа

Предимства на автоматизирания график за работа

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Знаете ли кой от персонала ви ще работи по график тази седмица?

Отговорът на въпросът ще ви осигури яснота за покритие на смените и броят служители.
Независимо дали управлявате бизнес с физически офис или онлайн магазин, софтуерът за планиране на служителите може да оптимизира работната ви сила и да минимизира оплакванията от допуснати грешки в графика.

Предимства на автоматизираното планиране на служителите

С помощта на инструмент за планиране на графици, ще можете да изградите лесно перфектният график за вашия екип.

  • Спестява време

Създаването на работни графици отнема твърде много време на планиращият, а всяка минута прекарана в планиране и изчисляване на работното време ще забави изпълнението на важни ключови дейности.
Софтуерът за планиране на служителите може да автоматизира този процес по-бързо и с по-голяма точност. Освен това, автоматизираните програми за планиране могат незабавно да променят работните графици въз основа на променящите се условия, като прекратяване, преструктуриране на отделите и други организационни промени.

  •     Сигнализиране за грешки

Ако използвате класически шаблон за съставяне на графици (лист и хартия) или безплатни електронни програми (Excel, Google Sheets), често могат да се допуснат грешки, нарушаващи КТ, докато програмите за графици са настроени спрямо изискванията при сирв и могат да сигнализират нарушения, които още при съставянето на графика да бъдат отстранени.

Вижте: GeoConPlanExpert vs. Excel при сменен режим

  • Автоматично изчисляване на работните часове

Стандартният метод на планиране на графиците не позволява автоматично изчисляване на салдото на служителите, ако преди това не са въведени съответните формули.

С инструментът за планиране и отчитане на работното време автоматично се изчисляват салдото, извънредният труд, нощен труд, работата на официален празник и друг вид надбавка.
Цялостният процес по анализ и отчитане е максимално улеснен и могат да бъдат генерирани различни статистически отчети – Форма 76 и др, улесняващи обработката на заплати.

  • Съхраняване на резервно копие

Не винаги е възможно да се съхранява резервно копие, ако процеса на планиране на графиците е ръчен. В повечето случаи това отнема допълнително време и трудно може да бъде възстановен архив при изтриване.

Инструментът за планиране и отчитане на работното време позволява да се извърши backup на графика и да се пази история на архива – може да се проследят промени, като например, ако служител е прехвърлен от един отдел в друг и с различен тип смени.

Искате ли да автоматизирате графиците си?

Свържете се с наш бизнес с консултант или ни изпратете запитване за безплатна демонстрация на инструмент за планиране и отчитане на работното време.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!