GeoCon PlanExpert VS. Excel при сменен режим

GeoCon PlanExpert VS. Excel при сменен режим

GeoCon PlanExpert VS. Excel при сменен режим

Photo: geocon.bg
Author: geocon.bg

Масово в компаниите у нас се използват електронни таблици в Excel за съставяне на работни графици.

Освен, че е достъпна, електронната програма дава възможност за въвеждането, архивиране и изчисляването на данни.
Подходяща е да се използва от малки екипи.
При големи екипи, използването на електронни таблици не са подходящо решение, тъй като липсва автоматизация при планирането на персонала и често се допускат грешки от планиращите.

GeoCon PlanExpert VS. Excel при съставянето на графици:

GeoCon PlaExpert позволява да се създаде структура на организацията, отдели и подотдели, заедно със списък на служителите, адресни данни, техните квалификации, персонални номера, тип работно време/работни смени, работни цикли и др. персонална информация.
В Excel не е възможно да бъде съхранявана цялата информация за персонала на едно място.
Персонална информация за служител
Фигура 1. Персонални данни на служител в PlanExpert

Още в началото преди съставяне на графика в организацията, е нужно да бъдат зададени изисквания за персонал (допустим брой служители на смяна). Това е възможно с PlanExpert, докато в Ексел, няма възможност за въвеждане на персонални изисквания.
Изисквания за персонал - GeoCon PlanExpert
Фигура 2. Изисквания за персонал

PlanExpert дава достъп достъп едновременно на много user.
В GeoConPlanExpert може да се провери автоматично дали смените съответстват на трудовото законодателства и ако има нарушения, програмата сигнализира и ги маркира в червен цвят, докато в Excel няма такава функционалност.
Трудови нарушения
Фигура 3. Нарушения на трудовото законодателство

В Ексел се работи с формули, докато в PlanExpert автоматично се извършват изчисления, например отчитане на работните часове/ салдото на служителите.
С програмният продукт за графици лесно могат да бъдат въведени периоди на сумирано изчисляване, като салдата могат да бъдат пренос от месец в месец, докато в Ексел това не е възможно.

Настройки на СИРВ
Фигура 4. Въвеждане на период на СИРВ

PlanExpert позволява разпечатка на различни отчети и водене на статистика, докато в електронната таблица може да се принтира само това, което се вижда на екрана.
Може да бъде съхранявана цялата персонална информация за служителите, както в софтуера, така и в система за самообслужване на служителите – ESS, докато електронните таблици могат да съхранят информацията, която се качи, но не накуп и толкова структурирано.

Изтеглете брошура:  GeoCon PlanExpert 8.0.

Съхраняването и запазването на информация става много по-лесно със PlanExpert, отколкото с Excel, тъй като в него за всяка промяна той ще ви сигнализира и ще я запази, докато е електронната таблица трябва да сте запазили файла с бутона “Save”.

Отчетна Ексел-форма трудно се импортира в ТРЗ софтуер (или въобще не може, ако е модифицирана структурата/съдържанието).

PlanExpert се свързва много по-лесно със счетоводни и ТРЗ софтуери.

Научете: Как програма за изготвяне на графици може да бъде интегрирана с ТРЗ софтуери?

Специализираният софтуер за графици е с Responsive Design.

За работа с Еxcel, трябва инсталиран (закупен) MS Office за всяко раб.място, което може да е по-скъпо решение от Geocon – при нас лицензирането не зависи от броя раб.места.

Софтуерът за графици дава възможност след предоставени администраторски права на служителите, едновременно да извършват промени в един файл, който съхранява цялата история с техните действия.

GeoConPlanExpert лесно се свързва със системи за контрол на достъпа, като има модул за самообслужване на клиенти, в който могат да постъпват събития от чип системата и да отразява това в удобен интерфейс.

Запознайте се с новия дизайн и функционалности на Web Client в GeoCon PlanExpert .

Разберете защо компаниите у нас предпочитат GeoCon PlanExpert?

Свържете се с нас, за да ви демонстрираме безплатно функционалностите на софтуера спрямо вашите нужди и специфики на организацията.
Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!