Инструменти, с които можете да планирате работни графици за вашия екип

Инструменти, с които можете да планирате работни графици за вашия екип

Инструменти, с които можете да планирате работни графици за вашия екип

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Планирането на графици винаги отнема много време.
Основната и водеща причина да използвате подходящ инструмент за съставяне на графици е, че ви спестява време и пари.

Инструменти за изработване на работни графици

Google Dоcs

Google Документи е един от основните работни инструмента и е базиран на облак в Google Drive. В него могат освен създаването и редактирането на текстове, да бъдат създавани и електронни таблици.
Достъп до Google Документи има всеки потребител с профил в Gmail. Това означава, че ако бъде съставен работен график и качен на облака, служителите могат да имат достъп до графика си по всяко време и могат да виждат или извършват промени в него.
Също така, разпределението на смените ще се осъществи по-лесно и бързо, както и времето за получаване на искания за промени в графика.

Google Sheets

Google Sheets е друг оптимален вариант за лесно планиране на работни графици, като също е част от Google Drive. Той може да замести познатата ви електронна таблица в Excel и да предложи безплатен вариант, включвайки форматирани колони, редове и клетки, готови за работа.
Google Таблици предлага гъвкавост към планиране и промени в графиците, като всяка актуализация на смените може да бъде видяна на време.
И двата инструмента са подходящи за новостартиращи компании и малко на брой служители.
Промените и в двата инструмента се запазват автоматично, което е предимство в случай на технически проблем.

Microsoft Excel

Microsoft Excel е най-популярната програма за електронни таблици и е част от Microsoft Office пакет. С програмата могат да се създават таблици, диаграми, да се извършват изчисление на база въведени формули, да се създава база данни, както и много други функционалности.

Планирането на графици с Excel може да бъде приложимо за всяка компания, но има някои недостатъци, като например:
ръчно въвеждане на формули, което често води до грешки при изчисленията на смените;
невъзможност за сигнализиране на грешки в графика;
липса на съхраняване на цялата информация за служителите накуп;
и др.

GeoCon PlanExpert

GeoCon PlanExpert е специализиран софтуер за планиране на графици и отчитане на работното време. Софтуерът предлага автоматизиран начин за изчисляване на салдото, различни видове надбавки за работа на празник, извънреден и нощен труд.

Програмата разполага с готови работни шаблони и възможност за персонализиране на изгледа на графика спрямо изискванията за тип смени и отсъствия в компанията.

PlanExpert е напълно съобразен с българското законодателство и са заложени предварително всички изисквания за работа на смени.

Вижте още: Geocon PlanExpert vs. Excel при работа на смени

Ето кои индустрии у нас, които използват PlanExpert.

Свържете се с нас за въпроси или поискайте безплатна демонстрация на GeoCon PlanExpert още сега!


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!