Изчисляване на положен труд на официални празници

Изчисляване на положен труд на официални празници - 3 март

Изчисляване на положен труд на официални празници

Photo: geocon.bg
Author: geocon.bg

Всяка година официалните празници в страната ни се отбелязват тържествено и в празничните дни се почива. Има изключения, в които се работи на официален празник: при даване на дежурства, при непрекъснат производствен при СИРВ.

Служителите, които са на ненормиран работен ден, положеният от тях труд на официален празник трябва да бъде заплатен с 100% увеличение.
При сумирано изчисляване извънредният труд се заплаща с 50% увеличение в края на сумирания период.

Официално прието е, работата на официален празник (3 март – Ден на освобождението на България от османско иго) да се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото възнаграждение, независимо от начина на отчитане на работното време.

Тази година националният празник на страната ни се пада в неделя, затова 4 март (понеделник) е неработен за всички. Ако служител е предварително планиран по график да работи на този ден, трудът му не се заплаща с увеличение.

Планиране на график за работа на официален празник с GeoCon PlanExpert

Оптимизирането на трудовият процес с помощта на софтуер за съставяне на графици ще помогне на планиращият да автоматизира процеса и да предотврати грешки при изчисляването на работното време за конкретния сумиран период .

При използването на програмен продукт за графици, автоматично се добавят официалните празници и почивни дни за годината. които предварително са настроени в програмата.
Също така, могат да бъдат въвеждани всички празници, както и да бъдат премахвани/променяни, например Великден, който се изменя всяка година. Празниците автоматично ще се маркират в червено.
Работен график март 2019
Фигура 1. Работен график с PlanExpert при работа на национален празник – 03.03.2019 г.

На фигура 1. е визуализиран график за месец март 2019 г. и служители, които са планирани да работят на 3 март (национален празник).
В софтуерът има възможност да се изчисляват различни надбавки – работа на празник, нощен труд, извънреден труд, салдо и др.

Калкулация надбавки - работа на национален празник ( 3 март)
Фигура 2. Калкулация надбавки за 01.03.2019 – 31.03.2019 г.

На фигура 2. е представена надбавка за работа на празник ( 3 март) , салдото на служителите и отработените часове за месеца при норма за месеца – 168 часа. Тази калкулация ще послужи при експорт на данните към ТРЗ софтуер.

Вижте повече: Как програма за изготвяне на графици може да бъде интегрирана с ТРЗ софтуери?

Свържете се с нас, за да ви демонстрираме функционалностите на софтуера спрямо вашите нужди и специфики на организацията.

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!