Как настройваме национални празници в Geocon PlanExpert?

Как настройваме национални празници в Geocon PlanExpert?

Как настройваме национални празници в Geocon PlanExpert?

Photo: geocon.bg
Author: geocon.bg

Преди една година, на 01.01.2017г. влезе в сила ново трудово правило, съгласно КТ чл. 154, ал. 2, според което, когато официалните празници по ал. 1, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях следва да са неприсъствени.

Общо правило за всички работещи е, че на официален празник се почива, но има случаи, в които се налага да се полага труд, който трябва да бъде заплатен с увеличение 100% , независимо от начина на отчитане на работното време (подневно/сумирано отчитане).

За работещите на националния празник – 3 март (събота) при сумирано работно време трудът на официален празник се заплаща с най-малко удвоен размер на трудовото си възнаграждение (две надници).
При полагането на труд по график при СИРВ за неприсъствен ден, не се предвижда увеличение на възнаграждението на работника/служителя.

В PlanExpert всички националните празници на Република България са  настроени , но ако искаме да добавим нов празник, да коригираме или изтрием съществуващ можем да го извършим чрез определена функция в програмата.

Национални празници - PlanExpert
Фигура 1. Настройки на празниците в GeoCon PlanExpert

С помощта на опцията за промяна на празник можем да променим празничен ден, за който знаем, че всяка година се изменя, например Великден.
В GeoCon PlanExpert официалните празници (3 март – Освобождението , Великден и др.), се визуализират с червен цвят (Фигура2.), така че при създаването на графика се визуализира почивния ден.
График на служител на 3 март.
Фигура2. График за месец март 2018г.

Препоръчително е, добавянето и изтриването на празници да се осъществи преди изработването на началния график за месеца. Ако поради някаква причина началния график бъде създаден е необходимо да му се направи преизчисление.

Създаване на нов празник в GeoCon PlanExpert

В статията по-горе ви споменахме, че програмният продукт има опция за създаване на нов празник, а причините могат да бъдат най-различни (рожден ден на компанията, празник на града и др.).
Рожден ден на Геокон България

Ако сте създали традиция, компанията ви да чества годишнина от основаването си, можете да планирате това в месечния график като добавите празник – Рожден ден/Годишнина на компанията в програмата (Фигура 3. Добавяне на нов празник в PlanExpert). На този ден можете да планирате тържество, тиймбилдинг, ден за спорт или друг вид забавление, с което заедно да отпразнувате фирмения празник.

Национални празници в GeoCon PlanExpert
Фигура 3. Добавяне на нов празник в PlanExpert – Годишнина на компанията.

Също така, ако компанията Ви е интернационална или в нея работят хора с различни култури, религии, можете да въведете националните празници според техните етноси и вероизповедания.
Изчисление на надбавки на работа на празник

В GeoCon PlanExpert могат да се изчисляват различни видове надбавки, в нашия пример са надбавки на работа на празник, като на Фигура 4. Ясно се вижда статистика за служителката Моника Спасова, която на 3 март полага труд, броят работни часове и вида на смяната.
Настройка на надбавки за работа на празник в Geocon PlanExpert
Фигура 4. Статистика/Надбавки на работа на празник

Чрез PlanExpert може да се улесни трудовия процес на всяка една компания, в която се работи на сумирано работно време, като опцията за настройване на празниците е една от многобройните й функции.
Ако се нуждаете от повече информация за софтуера, можете да се свържете с нас.

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!