Начини софтуерът за работни графици да спести време на бизнеса

спести време на бизнеса

Начини софтуерът за работни графици да спести време на бизнеса

Photo: geocon.bg
Author: geocon.bg

Бизнесът в днешно време става все по-ефективен с използването на различни съвременни софтуерни продукти.
Софтуерът за изработване на работни графици помага за намаляване на разходите за управление на човешкия ресурс и спестява време за неговото администриране.
Програмното решение за графици може да бъде подходящо за компании с голям брой служители, работещи при сменен режим на работа.

Начини софтуерът за работни графици да спести време на бизнеса:

1. Удобен интерфейс
Програмният продукт за графици предлага удобен интерфейс, който улеснява работата на оператора на график при администрирането на персонала.
Екип от софтуерни специалисти осъществява обучение за работа с функционалностите на програмата.

2. Гъвкаво планиране на смени
Софтуерът предлага лесно планиране на смените на персонала и има възможност за заявяване на индивидуални желания. Съдържа опции за избиране/създаване на типове смени спрямо структурата на организацията и фирмените правила. В програмният продукт може да се въведе персонална информация за всеки един служител, съдържаща тип работно време (20/40 седмични работни часове), работен цикъл (ако има такъв), квалификации, както и архив/история, който съхранява цялата информация за всеки служител.

График октомври 2018

Графика 1. Изглед в GeoCon PlanExpert | График – Желания на работни смени за октомври 2018 г.

3. Отдалечен достъп
Тъй като, повечето програмни решения за изработване на графици са уеб базирани, това позволява на потребителите да имат лесен достъп до системата навсякъде, където има интернет. Подходящо е да се използва при дистанционна работа.

Ефективният софтуер за график позволява на служителите да имат достъп до системата през мобилните си телефони.
Тази функция за самообслужване осигурява на служителите лесно да разглеждат графика си 24/7, дистанционно.

Добре проектираното софтуерно решение за графици ще даде възможност на служителите да извършват определени самостоятелни действия, като планиране на смени, заявяване на молби за отпуски, извършване на справки за салдото, проследяване на планове за отпуски и др. За целта всеки от служителите трябва да има определен достъп в програмата.

4. Покритие на работните смени

С програмата за графици, можете да се проследи наличността на служителите в графика. Софтуерът ще спести време на оператора на график да разпредели смените между персонала и точният брой служители, които ще са нужни за определена смяна. Така винаги има покритие на смените.

5. Предотвратява допускане на грешки
Много често могат да бъдат допуснати грешки при ръчно планиране на смените на служителите. Ще отнеме много време на оператора на график да отстрани вече допусната грешка без автоматизирана система. С подходяща програма лесно може да се предотврати допускане на нарушение на трудовото законодателство. Програмното решение за изработване на графици предупреждава, ако е допуснато нарушение още докато бъде съставен графика.

Можете бързо и лесно да планирате всички служители и да видите как нашият програмен продукт за планиране и отчитане на работното време помага на нашите клиенти при планирането на смените на персонала и отчитането на работните часове.

Изпратете запитване

Вижте още: Разговор на 4 очи с HR на JUMBO BULGARIA


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!