Ползи за HR-а от използването на софтуер за графици?

Ползи за Човешки ресурси

Ползи за HR-а от използването на софтуер за графици?

Photo: geocon.bg
Author: geocon.bg

Инвестирането в софтуер за графици може да доведе до значително намаляване на разходите за труд, въпреки високата необходима първоначална инвестиция. Ако изберете софтуер, който отговаря конкретно на вашите организационни нужди ще можете да намалите времето за администриране на персонала и ще се фокусирате върху по-важни дейности, като търсене и подбор на кадри, обучения, комуникация между екипите и други дейности.

Ползи за HR-а от използването на софтуер за графици:

  • Персонализиране спрямо нуждите на бизнеса

В зависимост от вашите нужди, повечето софтуери за графици имат функции, които могат да бъдат настроени, така че да отговарят на организационната ви структура, квалификациите на персонала, график спрямо типа работно време и лесно отчитане на работните часове на персонала.

  • Управление на отсъствията

Мониторинг на типа отсъствия и освобождаване на повече време за обучения на персонала, нови стратегии за повишаване на продуктивността. Популярните начини да се проследят различни събития в компанията са ръчно и автоматизирано.

Ръчното проследяване на отсъствията са чрез записване на вход и изход от обекта, продължителност на работния ден, болничен на служител или друг тип отсъствие може значително да забави работата ви.
Автоматизираният начин за проследяване на отсъствията е чрез система за контрол на достъпа.
Пропускна система

Интегрирането на пропускна система с програмен продукт за графици ще ви помогне да изведете лесно и бързо справки за отработените часове, салдото на служителите и въз основа на получената информация да се изчислят надбавките към заплатите им.

Вижте: Защо компанията ви се нуждае от система за контрол на достъпа?

  • Интегриране на софтуера за графици с трудовото законодателство

Като специалисти по човешки ресурси, вие трябва да познавате трудовото законодателство, а не винаги е възможно да запомните всички правила и норми и след това да следите дали се спазени.
Например, често може да ви се наложи да следите дали са спазени междусменните и седмични почивки, продължителността на работния ден, отработените часове, спазено ли се работното време от служителите и други дейности свързани с администрирането на персонала при сменен режим. Програмният продукт за графици автоматизира този процес, като включва във функционалностите си проверка на графиците за нарушения – Графика 1.
Нарушения на Кодекс на труда | 2018
Графика 1. Маркирани трудови нарушения в производствено предприятие | GeoCon PlanExpert

На графиката се визуализират нарушения на трудовото законодателство при сменен режим за няколко служители.

  • Пестене на време

Софтуерът за графици може да ви спести време, като автоматизира процеса на планиране на работното време, неговото отчитане, по-бърза комуникация между отделите (HR и ТРЗ).

Научете повече: Начини софтуерът за работни графици да спести време на бизнеса

  • E-mail известия

В програмата за графици има опция за изпращане на графика по имейл, като така се гарантира осведомеността на всеки служител за възникнали промени в смените. При непредвидено отсъствие (отпуск по болест или др.) ще се осигури бързо покритие на смяната.

  • История на промените / Електронен архив

Удобна опция в програмата е да се види история на промените за всеки служител, например, ако служител е преминал от един отдел в друг.

  • Интегриране на софтуера за графици с външни системи

Повечето софтуерни продукти имат модули (Employee-self-service софтуер), които могат да бъдат включени или не в зависимост от вашите нужди и които могат да бъдат свързани и с външен софтуер, като счетоводен или друг за отчитане.

Вижте: Как програма за изготвяне на графици може да бъде интегрирана с ТРЗ софтуери?

  • Отчитане и анализ

Можете да генерирате различни статистически отчети, като едни от най-популярните са Форма 76, заповеди за извънреден труд, нощен труд и работа на републикански празници. С тяхна помощ, ще се оптимизира работния процес по въвеждане на графиците в ТРЗ програмите.

Вижте мнения на наши клиенти и как софтуера за графици им помага при управлението на човешкия ресурс.
Поискайте демонстрация още днес!

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!