Съвети за управление на персонала на пълно и непълно работно време

Съвети за управление на персонала на пълно и непълно работно време

Съвети за управление на персонала на пълно и непълно работно време

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

В зависимост от броя персонал в компанията, изготвянето на работен график ежеседмично може да изтощи всеки HR служител. Ако има служители на пълно, непълно или гъвкаво работно време, трябва да бъде съставен график с възможност за промени.

Когато продажбите на една компания се забавят, мениджърите обикновено се стремят да поддържат разходите за труд под контрол, като ограничат или намалят броя на служителите, а след това разчитат на работниците на непълно работно време и на гъвкав режим, за да запълнят пропуските.

В такъв случай е добре да се изготви стратегия за управление на работното време на персонала, така че компанията да си гарантира винаги покритие на смените във всеки един момент.

Съвети за персонал на пълно и непълно работно време | Fixed – Part-Time

 1. Познаване на трудовото законодателство на страната.
 2. Наемането на точно определен брой персонал ще спести разходи за труд на компанията.
 3. Определяне на работното време – пълно или непълно, начин на отчитането му (сумирано или подневно).
 4. Съхраняване на персонална информация за всеки служител – история/архив на данните за всеки служител.
 5. Съставяне на фиксиран или гъвкав график, отговарящ на изискванията на персонала.
 6. Всеки от персонала трябва да има достъп до графика си от разстояние, както и възможност да нанася промени в него (например отсъствия, желания за смени).
 7. Проследяване на наличността на персонала чрез софтуер за графици. Дори и в компанията да се използва програмен продукт за графици, трябва да се гарантира, че във всеки един момент при отсъствие може да се осигури персонал.

Научете: Защо да използвате програмен продукт за графици и отчитане на работното време?

 1. Винаги трябва да има резервно копие на графика при евентуална загуба на информация.
 2. Използване на пропускна система за проследяване на различни събития и управляване на присъствието на служителите.
 3. Еднакви правила за всички служители – трябва да има ясно очертани фирмени правила, които да се спазват от всички служители.
 4. Използване на система за самообслужване на служителите – персонала може да извършва определени самостоятелни действия от разстояние – промяна на работното време, пускане на заявление за отпуск, следене на работното салдо.
 5. Повече свободно време – гъвкавият график или просто един ден работа от дома ще освободи повече време за лични цели на служителите.
 6. Допълнителен отпуск – освен задължителният основен годишен отпуск от 20 дни, може да се осигурят още три допълнителни дни за почивка.
 7. Намаляване на разходите за комунални услуги и офис съоръжение чрез споделяне на общо работно пространство. Препоръчително е да се определи задължително присъствие на служителите на работното място (office time).
 8. Автоматизиран начин за планиране и експорт на графика към ТРЗ софтуер, в резултат на това по-бърз и лесен начин за изчисляване на заплатите.

Вижте: Как програма за графици може да бъде интегрирана с ТРЗ софтуери?

Ключови функции при управление на персонала чрез програмен продукт за графици

HR и ТРЗ функции

GeoCon PlanExpert

Гъвкаво планиране на служители

Интегриране на нормативни изисквания

Автоматично изчисляване на салдото на служителите

Свързване на програмата с модул за самообслужване на служители

Автоматично свързване с ТРЗ софтуери

Интегриране със система за контрол на достъпа

 

Поискайте безплатна демонстрация още днес!

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!