Иновативни стратегии за подобряване на продуктивността на персонала

Иновативни стратегии за подобряване на продуктивността на персонала

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Продуктивните и мотивирани служители са от съществено значение за всеки бизнес успех. Те не само могат да се представят изключително, но и са по-ангажирани и желаят да положат допълнителни усилия, за да изпълнят задачите си.

Единствено материалният стимул не е достатъчен стимул за по-добри постижения на работното място, както биха били социалните придобивки и гъвкавото работно време.

Вижте: Заплащането vs. типа работно време – Какво най-много искат служителите?

За да може всеки от служителите да развие своя потенциал и да допринесе за развитието и производителността на компанията, той не просто трябва да е мотивиран и насърчен, а е необходима стратегия за това.

Иновативни стратегии за подобряване на продуктивността на персонала:

  • Задаване на реалистични цели 

Екипът, който има ясни и реалистични цели пред себе си, може лесно да постигне успехи в бъдеще. Мотивиращото тук е поставяне на таргети, които трябва да бъдат достигнати през работния ден, седмицата и месеца, а накрая наградени служителите с най-добрите постижения. Състезателният дух е стимул за индивидуалните и екипни играчи, които искат да се докажат.

  • Гъвкави графици и отдалечена работа

Стандартното работно време на повечето работни места е 8 часа, но не всеки служител е ангажиран и продуктивен в този интервал.
В същото време има служители, които пътуват от отдалечени населени места.
Предлагането на гъвкаво работно време и отдалечени или виртуални работни места са страхотен нематериален стимул.
Позволяването на хората да идват по-рано или по-късно ще ги направи по-продуктивни.

В крайна сметка, няма значение кога служителите идват на работа или кога си тръгват, стига да приключват работата за деня.

Вижте още: Ползи от гъвкавото работно време за служителите и компаниите?

  • Автоматизиране на графиците на персонала

Класическите начини за планиране на смените е остарял метод, който трябва да бъде заменен с автоматизиран, за да спести време на планиращия.
Удобен и достъпен начин за това са програмите за графици.

Вижте: Най-често срещаните въпроси при избор на софтуер за графици

Съхраняването на голям обем от информация за персонала трябва да бъде в един облак, до който всеки служител има достъп и може да извършва промени в графика си спрямо нивото на достъп.

Съвременните компании следват една основна цел – опростяване на процеса на управление на човешкия ресурс – автоматизация.

  • Възможност за израстване

Важно за развитието на всеки служител в компанията е да развива своите умения непрекъснато, както и възможността да се изкачи по стълбицата нагоре. Не всяка работна позиция позволява това, но в този случай би помогнала обратната връзка, като се посочи приноса на всеки за развитието на компанията.

В заключение ще добавим, че наблюдението и измерването на производителността в цялата компания са важни показатели, които трябва да се следят. По този начин ще може да се определи степента на ангажираност на служителите и техният принос за организацията. Техният пример би допринесъл за подобряване на нивото на други бъдещи служители.


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!