Страхотни съвети за управление на работещите на смени

Страхотни съвети за управление на работещите на смени

Страхотни съвети за управление на работещите на смени

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Имате ли работници на смени във вашата компания?

Съставянето на графици при работа на смени е процес, който включва много административна част и отнема много време на планиращия, да го подготви и изпрати до всички служители.

Обединяването на този процес в общ програмен продукт за планиране и отчитане на работното време, може значително да оптимизира разходите ви за управление на персонала и да освободи повече време за ключови дейности.

Ето и няколко страхотни съвета за управление на работниците на смени

  • Планирайте графика на персонала, съгласно техните предпочитания за смени и отсъствия

Всеки от персонала трябва да може сам да участва в планирането на седмичния/месечен график с предпочитания за тип смени. В този случай е малка вероятността някоя смяна да остане непокрита, след като е съгласувана с всички служители.
Това може да се осъществи в софтуер за графици/система за самообслужване на служители.

  • Избягвайте честите промени в смените

Въпреки, че графиците на персонала могат да бъдат променяни, честата им промяна може да доведе до грешки, недоволни служители, липса на персонал.
Препоръчително е да създавате графика си за по-дълъг период при сумирано работно време.

  • Спазвайте правилата за междусменни и седмични почивки

Трябва да се спазват изискванията за почивка между всяка смяна – не по-малко от 12 часа и седмична почивка – не по-малко от 36 часа, като последната при сумирано работно време може да се пада през седмицата.

  • Определете физиологични почивки

Физиологичният режим на труд и почивка се включва в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието и се информират всички работници и служители, но не се включва в графика им.
По право, всеки служител има 30-минутна почивка за хранене.
За спазването на физиологичният режим в една компания следят органите по трудова медицина.

Вижте: Физиологични почивки на работното място

Спазването на почивки през работният ден, ще държи работниците по-трудоспособни.

  • Избягвайте натрупване на извънреден труд

Често при работа на смени се налага оставане извън установеното по трудов договор работно време, а когато служител се падне на работа по време на официален празник, трудът му трябва да бъде заплатен с увеличение.
По право, натрупването на извънреден труд общо за една година не трябва да нaдвишава 150 часа.

Прочети повече: Извънреден труд при сумирано отчитане на работното време

На Фигура 1. има график със смени (първа, втора и нощна) в хранителен магазин при въведен сумиран период от 3 месеца.
В последната сумарна колона в салдото на служителите се вижда, че някои служители имат извънредни часове, а други по-малко от нормата за месеца.
График-разлики 2019

Фигура 1. График-разлики при сумирано работно време – февруари 2019 в GeoCon PlanExpert

С помощта на електронната програма за графици можете да избегнете извънредният труд, като следите автоматично за натрупаните извънредни часове и съставяте графика, съобразно работните часове за месеца.

  • Контролирайте работното време

Не разчитайте на ръчната проверка на графиците и списъка на служителите, за да видите кой е на работа и кой отсъства. Ако в компанията ви има въведен офис-тайм ( задължителен период, в който всички служители трябва да са на работа), това означава, че трябва да следите и за закъсняващи служители.
Това най-лесно може да се осъществи със система за контрол на достъпа , която е свързана със софтуера за графици и изпраща информация към него за постъпили събития във формата на справка в края на месеца.

  • Осигурете безопасни условия на труд

При работа на смени съществува по-голям риск за служителите от претърпяване на трудови злополуки, натоварване и умора и други рискове за здравето.
За тази цел работното място трябва да е добре обезопасено и да има достатъчно почивка между смените.

Свържете се с нас, за да ви демонстрираме функционалностите на софтуера спрямо вашите нужди и специфики на организацията.

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!