Flexible Time | Всички гледни точки

Flexible Time | Всички гледни точки

Flexible Time | Всички гледни точки

Photo: Pexels.com
Author: geocon.bg

Вместо традиционната, 40-часова работна седмица от девет до пет, гъвкавият график позволява на служителите сами да планират работното си време, като изберат кога да започват и завършват работният си ден.

Не за всяка компания или отдел обаче, е подходящо предоставянето на гъвкави графици за служителите. Работният режим зависи от естеството на работата във връзка с дейността на компанията, например ако служителите работят в сферата на производството, те трябва да имат строго определен график, който да спазват, докато тези, които са в IT или друг сектор, неизискващ контакт с клиенти, могат да работят гъвкаво.

Докато гъвкавите работни графици, известни като flextime, имат своите предимства, това има и своите отрицателни страни за служителите и бизнеса, затова днес ще представим някои от плюсовете и минусите на гъвкавия режим и може ли да замести фиксираният график.

Гъвкаво работно време | Предимства

  • Самоконтрол

Гъвкавостта на работното място позволява на служителите само да разпределят часовете си, така че времето да им стига за основните задължения в рамките на деня без да се налага да остават извънредно след работа.

  • По-удовлетворени служители

Според последни проучвания, служителите с гъвкаво работно време са по-щастливи от тези на фиксирано, тъй като имат повече свободно време и време за семейството. Това се отразява положително и на професионалните им постижения.

  • Гъвкавият график привлича по-квалифицирани кадри

За много от квалифицираните кадри е от значение гъвкавостта на работното място и това сами да избират кога да започва и приключва работният им ден.
Организация, която има репутация с гъвкава работа, може да бъде по-привлекателна за потенциалните служители.

  • По-висока оценка за компанията

Несъмнено, имиджа на компанията първо се гради вътре в компанията от служителите. Те са лицето на компанията, а когато са удовлетворени и отзивите отвън са добри и носят положителни резултати.

  • По-малко отсъствия

Причините за закъснения и отсъствия на служителите могат да бъдат най-различни, в общия случай те са, заради сутрешният трафик, ходене на лекар/зъболекар, родителска среща или други важни събития, които от друга страна биха попречили на работния процес. В такъв случай гъвкавото работно време ще позволи на служителите да извършват странични дейности без това да им пречи на работата.

Вижте още ползи от гъвкавото работно време тук.

Гъвкаво работно време | Недостатъци

  • Трудности при планиране на срещи между екипа

Служителите, които са на гъвкав режим на работа могат да пристигат и да си тръгват по различно време. Това би попречило на екипи при работата в екип по различни проекти, поради липса на достатъчно комуникация и отсъствия.
Това също така би довело до конфликти.

  • По-трудно проследяване на присъствията/отсъствията

При работниците и служителите на flextime е по-трудно да се проследи посещаемостта на работното място, тъй като тя е в различни часове, като единствената рамка, обикновено, е т.нар. office time. При компании с много служители, би било трудно да се упражнява контрол на работното време без пропускна система, която ежедневно да регистрира всички постъпили събития.

Вижте: Как да контролираме отсъствията на работното място?

  • Повече разходи за ползване на работно помещение

От една страна гъвкавият график позволява удължаване на работното време в обекта, което може да е предимство при отдели, работещи с клиенти, но от друга страна това би повишило разходите на компанията за комунални услуги за ползване на обекта при извънредни часове.

С това не се изчерпват предимствата и недостатъците на гъвкавият работен режим, но определено можем да кажем, че все по-търсен от бъдещите кандидати за работно място е flextime.

Вижте: Заплащането vs. типа работно време – Какво най-много искат служителите?


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!