График и планиране на персонала

График и планиране на персонала

График и планиране на персонала

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Съставянето на работни графици и планирането на персонала отнемат часове от времето на мениджърите и операторите на графици.

Графикът не означава просто попълване на календар със смени, по-скоро той трябва да поддържа подходящи нива на обслужване, удовлетворяване на клиентите, запазване на качествени служители и гарантиране, че правилно разпределеният брой персонал е на разположение в точното време и на правилното място.

Планиране на персонала

Планирането на персонала става сложна задача, тъй като мениджърите трябва да назначават служители на смени, като едновременно с това се съобразят с организационните и правни разпоредби и в същото време с уменията и предпочитанията на служителите. Когато планирането на персонала се извършва ръчно, то изразходва много време и отклонява мениджърите от други необходими задачи, като например управление на служители и взаимодействие с клиенти.

Целта на правилното планиране на персонала е да се разпределя работата възможно най-ефективно. Това води до намаляване на разходите за труд. Оптималното планиране и планиране на персонала оптимизира и минимизира разходите, съответства на организационните и правни норми и удовлетворява персонала и клиентите.

Най-добри практики за планиране на график на персонала

  • Мениджърите трябва да вземат под внимание максималните часове за работа при сумирано работно време спрямо изискванията.
  • Ръководството трябва да се съобрази с желанията на служителите за отсъствия, като им предостави възможност сами да нанасят смени в графика, да поискат отпуск най-малко един месец предварително или да заявят друго желание. Планирането на персонала около желаното от тях време ги кара да се чувстват ценени, и помага на планиращите да гарантират, че достатъчно хора в графика покриват пиковите часове.
  • Планирането на персонала трябва да се съсредоточи върху комбинацията от опит, знания и умения на персонала за оптимизиране на работният процес.
  • Използване на софтуер за планиране на персонала и автоматизиране на процеса.

Ръчните процеси са остарели, отнемащи много време и често водят до човешка грешка и неточни графици.
Водещите софтуерни решения за управление на работната сила автоматизират планирането на персонала и оптимизират човешките ресурсите по начини, които са трудни, ако не и невъзможни, да се постигнат ръчно. Правилното софтуерно решение за управление на работната сила на практика елиминира грешките при планирането на персонала и води до повишена ефективност, производителност и удовлетвореност в цялата организация.

Вижте: Предимства на автоматизирания софтуер за графици
Запознайте се с функционалностите на софтуер за планиране на персонала и изчисляване на работното време.

Свържете се с нас за въпроси или поискайте безплатна демонстрация на GeoCon PlanExpert още сега!

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!