Как да управляваме по-лесно отпуските на служителите си?

Как да управляваме по-лесно отпуските на служителите си?

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

С наближаването на новогодишните празници, много служители предварително са планирали остатъка от годишния си отпуск, който по закон трябва да е не по-малко от 20 дни (чл. 155, ал. 4 от КТ) за съответната календарна година.

Редът за ползване на платен годишен отпуск е установен в чл. 173 от КТ и следва процедурата:

Служител трябва да си попълни молба за отпуск до работодателя, в която да заяви начална и крайна дата. След което трябва да изчака молбата му да получи одобрение от ръководството.

Понякога, поради непредвидени обстоятелства може да се наложи на служител да отсъства, но поради изчерпан брой молби за отпуск, да ползва неплатен отпуск.

*Неплатен отпуск може да се ползва само преди или след ползването на основен годишен отпуск.

Останалите видове отпуск можете да видите тук.

Техники за управление на отпуските на служителите:

  • Познаване на нормативната уредба

В глава осма от Кодекса на трудаОтпускисе съдържат видовете отпуски и редът и условията за ползването им. По право всеки служител, който има навършен най-малко 8 месеца трудов стаж при един или повече работодатели може да ползва платен годишен отпуск.

За да се спазва трудовото законодателство и необходимо е да се познава нормативната уредба и да се следи за изменения.

Чрез програмен продукт за графици , интегриран с нормативната уредба е много по-лесно да се планират отсъствия на служителите и да се следи за правилното им отчитане.

Научете: Защо да използвате програмен продукт за графици и отчитане на работното време?

  • Очертайте ясни правила

Правилата трябва да се отнасят за всички служители и да включват ред и срок за пускане на молбите за отпуск (един ден, седмица или месец предварително).

Насърчаването на ранно пускане на молби за отпуск ще ви помогне да планиране стратегията си, така че винаги да имате покритие на смените, както и ще предотврати възможни конфликти.

  • Винаги разполагайте със заместници

Не разчитайте единствено на спазването на правилата, тъй като при непредвидени отсъствия (отпуск по болест или др.) трябва да сте сигурни, че имате достатъчно персонал, за да не остане непокрита смяна. В такъв случай може да съставите списък със служители на гъвкаво или непълно работно време, на които да разчитате при извънредни ситуации.

За да се оптимизира процеса на планиране на отпуските в компанията, може да се използва една от функционалностите на Employee self-service – подаване на електронна молба за отпуск. Това значително ще намали времето за пускане и одобряването й.

Пускане на заявление за отпуск в Web Client | GeoCon PlanExpert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графика 1. Пускане на заявление за отпуск в Employee self-service на GeoCon PlanExpert

В някои случаи, работодател може да отхвърли отпуск на служител, или той самия да поиска това, като и в двата случая трябва да се постигне съгласие в писмена форма. При използването на система за самообслужване на служителите е възможно да се потвърди или отхвърли молба за отпуск електронно, като се посочи причината за отказ. Научете повече тук (хиперлинк към статията за уеб клиента).

Вижте: Вариантите за отсъствия от работа и как се отразяват в работния график?

 

В Геокон България имаме дългогодишен опит в предлагането на софтуерни решения за управление и отчитане на работното време в организациите.

Ние можем да ви предложим по-лесен начин за управление на отпуските, който изцяло отговаря на трудовото законодателство на страната и има възможност за отдалечен достъп.

Поискайте демонстрация още днес!

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!