Правила при СИРВ интегрирани в GeoCon PlanExpert

Правила при СИРВ интегрирани в GeoCon PlanExpert

Правила при СИРВ интегрирани в GeoCon PlanExpert

Photo: geocon.bg
Author: geocon.bg

Преди една година, на 01.01.2018 г. влязоха в сила изменения, засягащи всички служители при сумирано изчисляване. От тогава предприятията със сменен режим трябваше да се адаптират към промените, засягащи нормата и графиците на персонала.

При работа на смени беше важно да се знае, че изработените графици на персонала трябва да отговарят на съществуващите и нови изисквания при сумирано изчисляване.

За тази цел, ние ви предложихме програмно решение за графици,
GeoCon PlanExpert, което съответства на правилата при СИРВ и това улесни значително HR екипите и операторите на графици, които трябваше да следят за спазването им.

Нека разгледаме всяко от изискванията, което покрива PlanExpert.

Правило №1 Работните графици за периода, за който е установено СИРВ трябва да се съхраняват най-малко 3 години след края на периода.

В GeoCon PlanExpert това изискване е покрито чрез функцията – съхраняване на история на графиците (Графика 1.).
Годишни планове 2018 Графици за работа

Графика 1. Годишни планове 2018 г. в GeoCon PlanExpert

Тази функционалност на софтуера дава възможност на експертите да направят справка на графиците през изработения от тях годишен период.

Правило №2 Нормата на продължителност на работното време

Поименните графици трябва да бъдат изработени така, че сборът на отработените часове на служителя за сумирания период да е равен на нормата за продължителност на работното време.

Нормата на всеки служител за конкретния сумиран период се определя в зависимост от дните по календар, умножени по дневната продължителност на работния ден при подневно отчитане, например за месец февруари 2019 г. нормата е 160 часа, 20 работни дни умножени по 8 часа.

Това изискване е спазено в програмният продукт за графици, като е съставен график на служители при сумирано отчитане и вдясно в таблицата – сумарните колони, които автоматично показват изработените часовете за периода и нормата за месеца.
Сборът на отработените часове трябва да е равен на нормата за продължителност на работното време, в противен случай, софтуера ще сигнализира недостиг или извънреден труд.

Сигнализиране на извънреден труд

Графика 2. График при зададен сумиран период на изчисляване | Сумарни колони

Правило №3 Полагане на извънреден труд

В края на сумираният период, когато отработените часове на служителите са повече от планираните е налице извънреден труд. Не се превръщат нощните часове в дневни с познатия коефициент, а за извънреден труд се счита само реално отработените часове.

На Графика 2. също са представени извънредните часове в последната колона (салдо), които са разлика между нормата и изработените часове.

Сумарните колони помагат на планиращите графиците на персонала, дали всеки служител е достигнал нормата за месеца и има ли наличен извънреден труд, който трябва да му бъде заплатен.

Правило №4 Видовете отсъствия

Когато служител през целия или през част от сумирания период е ползвал отпуск, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява.
Отпуските се отразяват в работни дни по календар, докато болничните се определят според часовете по график.

В GeoCon PlanExpert могат да се изчисляват различни видове отсъствия , които биват отразени в графика на служителите.
На Графика 3. е представен график, който е разлика между предварително планирания график и реалния. Настъпили са промени след отсъствия на служители, поради отпуск по болест ( абревиатура Б).

График - разлика 2019

Графика 3. График-разлики след отсъствия на служители.

PlanExpert включва всички нормативни изисквания при сумирано изчисляване на работното време, като може да се провери за коректност на графика и ако е налице нарушение, програмата автоматично ще сигнализира като го маркира и посочи вида му (Виж Графика 2. маркирани в червен цвят трудовите нарушения).

Сигурен начин да бъдат избегнати нарушения на трудовото законодателство е чрез използването на софтуер, интегриран с всички правила при сумиран период на изчисляване и предлагащ съвременно решение за намаляване на разходите за труд в компаниите.

Изтегли брошура на GeoCon PlanExpert 8.0.

Свържете се с нас, за да ви демонстрираме функционалностите на софтуера спрямо вашите нужди и специфики на организацията.

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!