Ефективно изработване на работен график

Ефективно изработване на работен график

Ефективно изработване на работен график

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Една от ключовите задачи на HR-а е ефективното планиране на персонала и изработването на графици за него. За тази цел първо трябва да има съставен списък със служители по отдели, квалификации, модел на работа, тип смяна и друга персонална информация.

Много компании имат изградена строга организационна структура, която се придържа към политиката на компанията и правилата в нея.
Във вътрешният правилник на всяка компания е установен работният режим на работа и отчитането му – петдневна работна седмица, подневно/сумирано изчисляване.

Експертът по Човешки ресурси трябва да е сигурен, че служителите са достатъчно на брой за конкретният тип работа и смяна.

Вижте: Как да създавате и управлявате работни списъци на служителите?

Следващата стъпка е изработване на план за планиране на персонала

Работен график според типа смяна

Фиксиран график

Гъвкав график

График при работа на смени

От 9:00 до 18:00 ч.

От 10:00 до 19:00/ 12:00-21:00

От 07:00 до 19:00 ч./

От 12:00 до 22:00 ч.

От 22:00 до 06:00 ч.

От понеделник до петък / модел на работа;

работен ден до 8 часа;

40 часа работна седмица.

Flexible график / работа на 4,6, или 8 часа.

График при СИРВ

работен ден до 12 часа; 48 часа работна седмица.

Стандартното работно време е с фиксиран график при 5-дневна работна седмица (40 часа) от понеделник до петък. Фиксираният график е подходящ за компании, в които работното време се изчислява подневно и не се използва сменен режим на работа.

Гъвкавият график или още в практиката познат като flexible time позволява плаващ режим на работа, но при спазване на задължително време за присъствие.

Сменният режим на работа се въвежда със заповед на работодателя за определен период от време. При работата на смени, начина на изчисляване на работното време става сумирано. Продължителността на една смяна може да бъде до 12 часа, а работната седмица до 48 часа.

Следващата стъпка е изработване на план за планиране на персонала

  1. Създаване на организационна структура на компанията.
  2. Планиране на служителите и разпределянето им по отдели.
  3. Използване на софтуер за графици за автоматизиране на процеса на планиране.
  4. Предоставете права на служителите си да извършват промени в графика чрез специализираният софтуер – да заявяват желания за смени и отсъствия, да проверяват работното си салдо, да заявяват молби за отпуск и др. опции.
  5. Информирайте служителите си за промени в графика по-рано и осигурете достъпност до графика извън работа.
  6. Дайте възможност на служителите сами да осигурят заместници
  7. Съхранявайте винаги по едно резервно копие – backup на графика.

Ефективен начин за изработване на график

GeoCon PlanExpert е програмен продукт за планиране и отчитане на работното време, който е пригоден за сменен режим на работа във всички отрасли.
График за април 2019
Фигура 1. График на производствен отдел за април 2019 | GeoCon PlanExpert

Софтуерът подпомага Човешки ресурси при планирането и управлението на персонала като дава възможност за автоматизиране на целия процес и също така може да се свърже с уеб модул за самообслужване на служителите, чрез който всеки потребител може да извършва определени действия в зависимост от администраторските права, които има.

Вижте индустриите у нас, които използват PlanExpert.

Свържете се с нас, за да ви демонстрираме функционалностите на софтуера спрямо вашите нужди и специфики на организацията.

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!