Няколко стъпки при онлайн подбор на персонала

Няколко стъпки при онлайн подбор на персонала

Няколко стъпки при онлайн подбор на персонала

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Привличането на таланти в компанията и сред целите на HR екипа.
Когато става въпрос за намиране на служители онлайн, е още по-важно да се разбере до кой точно трябва да се достигне, кои канали за комуникация ще бъдат използвани и какъв ще трябва да бъде професионалният опит на кандидатите, за да заемат позицията.


Преди наемането на кандидат за работа, организацията преминава стъпка по стъпка, за да намери най-подходящият кандидат, който да изпълни ролята.
Въпреки че търсенето може да отнеме време, бързото наемане може да доведе до допълнително текучество на персонала и пропуснати кандидати.

Стъпки на при онлайн подбор на персонала

1. Определяне на причини за наемане на нови служители
Първоначално трябва да се определи нуждата от заемане на дадена работна позиция. Позицията е новосъздадена или наскоро освободена.
И в двата случая HR експертите, които отговарят за наемането служителите, трябва предварително да съставят списък с необходим брой служители, изисквания за работа, включително специални квалификации, характеристики и опит, желани от кандидат.

2. Съставяне на план за онлайн подбор
Тук е важно да се определят стъпките и каналите за онлайн комуникация, които ще се използват. Планът трябва да включва график (начало и край на подбора), критерии за набиране на персонал, критерии за първоначален разговор на кандидати, комисия за подбор, въпроси за интервю и инструкции за водене на бележки.

3. Онлайн публикуване на отворени работни позиции
Съществуват множество сайтове и платформи за публикуване на обяви и търсене на служители.
Най-популярните начини за намиране на кандидати е са чрез социалните мрежи: Facebook и LinkedIn, като най-новата функция на Facebook – Facebook Jobs дава възможност на администраторите на фейсбук страници и мениджъри на бизнеси да публикуват безплатно обявите си за работа и да достигат до всички потребители в социалната мрежа.

Най-лесно HR специалистите могат да се свържат с кандидати чрез контактната си мрежа в LinkedIn и да отправят актуално предложение за работа.
Онлайн комуникацията и подбор на персонал може да спести значително време на HR и разходи на компанията.

4. Интервю
Първоначалните интервюта с кандидатите обикновено са телефонни разговори с представители на човешките ресурси. Тези интервюта определят дали кандидатите имат необходимата квалификация, за да свършат работата, и служат за допълнително стесняване на групата от кандидати. HR може също да обясни процеса на интервюиране по време на тази стъпка.
В зависимост от големината на комисията за подбор на персонала, са предвидени няколко интервюта за всеки кандидат.

Ранните интервюта обикновено са индивидуални, индивидуални интервюта с кандидатите и мениджъра се фокусират върху опита, уменията, трудовата история и наличността на кандидатите. Удобно е да се осъществяват през различни Chat платформи, Skype, Viber и други.

5. Наемане на служителите и създаване на работни списъци
След като кандидатът приеме предложението за работа, той или тя е нает. Тогава стартира етап на попълване и подаване на документи, свързани с трудовата заетост и заеманата позиция, сключване на трудов договор, определяне на условия на труд, работно време и график на служителя при фиксирано работно време или работа на смени, изчисляване на работните часове (подневно или СИРВ), запознаване с политика на компанията и вътрешни правила, длъжностна характеристика на служителя и други специфични условия.

Веднага, след като е назначен служител в компанията, ще бъде необходимо администриране на данните и информация, за които HR експертът отговаря.

С помощта на специализиран софтуер, може лесно да се оптимизира целият процес при управляват голям брой работни списъци на служителите, планирането на графика и автоматично изчисляване на салдото им и това ще намали разходите за труд в компанията.

Вижте още: Ролята на HR-а при планирането на персонала


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!