Планиране на смени | Полезни съвети за мениджъри

Планиране на смени | Полезни съвети за мениджъри

Планиране на смени | Полезни съвети за мениджъри

Photo: Pexels.com
Author: geocon.bg

Планирането на смените на персонала може да звучи лесно на теория, но на практика това е дългосрочен процес, който трябва да бъде следен и оптимизиран от мениджъра и планиращите графика.

Ефективното планиране включва достатъчно на брой персонал на смяна, добре квалифициран персонал, планирани дежурства/разположения и заместници при извънредни отсъствия.

Ето и няколко полезни съвети за мениджъри при планиране на смени на персонала

  • Наличност на персонала

Планирането на смени трябва да започне след като има съставен списък със служители и тяхната наличност.
След това трябва да се пристъпи към въвеждане на смени спрямо предпочитанията на служителите за работно време и отсъствия. На служителите, които работят втора работа или са студенти може да им се предложи гъвкаво работно време.

Смените, които са с най-голяма натовареност могат да бъдат заети от служителите с най-висока продуктивност и квалифицирани за позицията.

  • Предварително планиране на смени

Планирането на график колкото е възможно по-рано и публикуването му онлайн ще предотврати недостига на персонал и отсъствия. Ако се използва софтуер за планиране на персонала, тогава това трябва да бъде много лесно. Един от начините да се избегне неправилно планиран персонал е, като е сигурно, че всеки служител е запознат с графика.

Специализираните програми за графици разполагат с настройка за предварително планиране на смени и съставяне на годишни планове на графика, които могат да бъдат достъпни, както с подходяща сървър връзка, онлайн, така и могат да бъдат разпечатани и поставени на видимо място в офиса.

  • Правила при размяна на смени между персонала

Създаване на ясни правила при размяна на смени между персонала.
Например, много често служители могат да се договорят устно помежду си, да разменят смени. Ако не бъде информирано планиращото лице и мениджъра за това, може да настъпят хаос и неразбирателство.
Актуалните промени винаги трябва да бъдат вписани на време в графика.
Всички правила при типа смени и разпределянето им между персонала трябва да бъдат вписани в правилника за вътрешен трудов ред на компанията.

  • Съхраняване на цялата информация

В специализиран софтуер за графици може да бъде съхранявана цялата информация за персонала накуп, включваща персонални данни на всеки служител, отдела, в който работи, график и смени и друга допълнителна информация, която ще послужи на мениджъра и HR екипа по-лесно да управляват и администрират процеса.

  • Employee Self-service модул

Програмният продукт дава възможност за управление също така, на отдалечени служители чрез модул за самообслужване.
Модулът за самообслужване дава възможност на мениджърите да делегират повече права на служителите си и експертите, отговарящи за графиците като могат да планират своите смени сами, да подават електронни молби за отпуск или други функции.

Чрез специализираният софтуер за графици могат лесно да се планират смени и да се оптимизират разходите за персонал.

Вижте още: 7 съвета за оптимизиране на персонал в заведение


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!