7 съвета за оптимизиране на персонала в заведение

7 съвета за оптимизиране на персонала в заведение

7 съвета за оптимизиране на персонала в заведение

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Много голям процент от хората, които стартират бизнес със заведения не предполагат пред какви препятствия ще се изправят.

Стъпките, които трябва да бъдат следвани при разработването и управлението на заведение са:

  • създаване на стратегия за управление на заведението;
  • избиране на добра локация;
  • обзавеждане и оборудване;
  • регистриране на обекта и издаване на разрешителни;
  • търсене, подбор и назначаване на персонал;
  • създаване на меню;
  • създаване на уеб сайт и реклама на заведението.

Управлението на персонала в заведения е не лека задача, която не бива да бъде подценявана от собствениците и управителите на обектите, тъй като това са лицата, от които зависи печалбата им.

Днес, ще предложим на вашето внимание, 7 съвета за управление на персонал в заведение.

Преди това, си отговорете на въпроса, колко часа на седмица ви отнема да съставите графици за вашите служители? Не бихте ли предпочели да прекарвате времето си в подобряване на бизнеса си?

Съвети за оптимизиране на персонала

1. Планиране на персонал
В заведенията, потокът от клиенти всеки ден варира и зависи от различни фактори, като, например, качеството на предлаганите напитки, храна и нивото на обслужване.
За да е винаги добро нивото на обслужване в заведението, трябва да има квалифициран и достатъчно на брой персонал за всяка работна смяна.
Планирането на персонал трябва да бъде съобразено с броя места в обекта, както и с натовареността през определени интервали от деня.

За планирането на персонал може да използвате електронна таблица или подходящ софтуерен продукт.

2. Достъпност на графика
Понякога, поради извънредни ситуации се налага графика да бъде изменен и след това отново публикуван и разпечатан. Препоръчително е всички актуални промени да бъдат достъпни, както на място в обекта, така и онлайн за всички, които не са на смяна. Разполагането на резервно копие на графика също е начин да се гарантира, ако поради някаква причина бъде изтрит.

3. Спазване на КТ
Всяка година контролните органи от ГИТ констатират нарушения на трудовото законодателство, както при фиксирано, така и при сумирано работно време в обектите в страната.
Заведенията са сред обектите, в които нарушенията са най-много на брой и санкциите също солидни, като причините най-често затова са липсата на трудови договори и неспазване на работното време.
Едно от задължителните изисквания при назначаване на служител е подписване на трудов договор.

Сред изискванията при работа на смени са спазване на продължителност на работната смяна – не повече от 12 часа. При работа в заведения, често се налага на персонала да работи извънредно и с малко почивки.

Вижте: Контролиране на извънредният труд в компаниите

Препоръчително е да се спазват физиологичните почивки, като трябва да се осигури най-малко 30-минути почивка за хранене.

4. Автоматизиране на графика на персонала
Повечето нает персонал в заведения работят на график два на два по 12 часа.
За да се осигури покритие на всички смени, трябва да се използват инструментите за управление на персонала, които автоматизират графика.

Някои от ползите на автоматизиран график за бизнеса:

  • спестява време на планиращия;
  • сигнализира за нарушения на КТ;
  • съхранява резервно копие и още от ползите тук.

5. Осигуряване на безопасни условия на труд
Задължително е собственикът/управителят на заведението да осигури безопасни условия на труд на персонала по време на работа. Основно изискване е да се обезопаси обекта, както и да се спазва почивката между смените, която е не по-малко от 12 часа.

6. Делегиране на права на служителите
Предоставянето на права на персонала да участват в планирането на графика, ще повиши мотивацията им за работа, като съчетае работния процес с личният живот.

7. Използване на софтуер интегриран с ТРЗ софтуер
Използването на софтуерът за графици интегриран с ТРЗ, ще помогне при точната и навременна обработка на заплатите на персонала.

Вижте още: 3 хака за управление на ресторант

Попитайте ни за въпроси свързани с планирането на графици за заведения или се свържете с наш бизнес консултант!

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!