Как да управлявате месечните си графици?

Как да управлявате месечните си графици?

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Управлението на служителите може ви да отнеме твърде много време. Притежаването на добре функциониращ и ефективен екип е от ключово значение за подпомагането на управлението и развитието на вашият бизнес.

Няколко стъпки при управлението на месечните графици

Планирайте винаги точният брой персонал
За да сте сигурни, че разполагате с точно толкова на брой служители, колкото са ви нужни за смяна, е необходимо да започнете с работен списък. Това ще ви подсигури, че всички смени са покрити.

Работните списъци трябва да съдържат персонална информация за всеки един служител, като име на служителя, образование, квалификация, работно време, дата на назначаване и напускане (по желание) др. информация.

След това, трябва да знаете точно с колко персонал разполагате за всяка смяна и има ли вероятност някоя да остане непокрита.
Например, в сферата на търговията и бързооборотните стоки планирането на персонал трябва да е правопропорционално на броя клиенти в магазините.

При планирането на графиците със специализиран софтуер, може да бъде съставен график, който изцяло покрива изискванията за брой персонал, тип смени, продължителност на работната смяна, разположения и др. изисквания (Графика 1.).
Месечен график май- 2019
Графика 1. Разположения и смени в месечен график за май 2019 г.

Планирайте смените спрямо желанията на служителите
Дайте възможност на служителите сами да избират смените си и да нанасят корекции в графика. Така ще им гласувате доверие и вероятността някоя смяна да остане непокрита е много малка.

Правилна комуникация
Липсата на комуникация и информираност между ръководството и персонала са предпоставка за конфликти и напрежение в екипа. Екипът трябва да е винаги информиран за графиците и промените в него.
Удобен и лесен вариант за бърза комуникация са съвременните Chat платформи, e-mail, интегрирани с уеб модул за графици.
Винаги да гарантирате, че графиците са лесно достъпни и на разположение по всяко време за служителите.

Полезни съвети при управляване на месечните графици при СИРВ:

  • Сведете дългите смени и извънредният труд до минимум.
  • Не планирайте повече от две последователни нощни смени.
  • Спазвайте изискванията за междусменна почивка – не по-малко от 12 часа и седмична почивка – не по-малко от 36 часа.
  • Планирайте предварително графика и избягвайте внезапните промени в него.
  • Спазвайте физиологичните почивки – от 5 до 30 минути. Ако служителите извършват повтаряща се физическа работа или тежка работа, кратките паузи могат да помогнат на мускулите да се възстановят, а други могат да се възползват, за да се разходят извън работното място.
  • Ако работното място и позиция го позволяват, може да предложите гъвкав режим на работа, който ще даде на служителите повече свобода, лично време и ще повиши отговорността им към работният процес.

Вижте: Ползи от гъвкавото работно време за служителите и компаниите

Свържете се с нас за въпроси или поискайте безплатна демонстрация на GeoCon PlanExpert!

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!