Защо да изчислявате работното време на служителите?

Защо да изчислявате работното време на служителите?

Защо да изчислявате работното време на служителите?

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Отчитате ли точно времето на служители си?

Работните графици са неразделна част от работата на HR-а при сменен режим, затова трябва да бъдат съставени коректно и съответстващо на действащото трудово законодателство.

Основна задача на HR-а и ръководството е да разпределят равномерно смените между персонала, така че да няма налице извънреден труд и недостиг на персонал.
Ако се използва стандартен метод на планиране на смените, трябва да се въвеждат формули, най-често в Excel и вероятността да бъдат допуснати грешки е голяма.

Вижте: GeoCon PlanExpert vs. Excel

Неправилното изчисление на отработените часове ще се отрази върху салдото на служителите (салдото трябва да е равно на нормата за месеца).
За предприятията, които искат да интегрират процеса на проследяване на присъствията на служителите си и отработените седмични/месечни часове, които ще послужат за обработката на заплатите, може да използват софтуер за изчисляване на работното време, интегриран с ТРЗ софтуери.

Софтуерът автоматично пресмята салдото на служителите и сигнализира, ако е налице извънреден труд.

Ако в компанията ви има отдалечени служители, ръководството трябва да е в готовност да проследи работните им часове чрез модул за отдалечен достъп.
Чрез него, служителите ще могат сами да администрират информацията си, като например, пускане на молби за отпуск или нанасяне на работното време, а ръководството ще трябва да ги одобри или отхвърли.

Вижте още: Бъдещето на Employee Self-service система

Причини да използвате софтуер за графици

1. Съхранява се цялата информация за персонала на едно място.
2. Планиране на графика спрямо периода на сумиране – 1, 2, 3, 4, или 6 месеца.
3. Ефективно управление на персонала.
4. Правилно разпределяне на смените между служителите.
5. Намаляване на разходите за управление на човешкия ресурс.

Вижте: Предимства на автоматизирания софтуер за графици

Свържете се с нас за въпроси или поискайте безплатна демонстрация на GeoCon PlanExpert още сега!

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!