Функционалности на GeoCon PlanExpert

Функционалности на GeoCon PlanExpert

Функционалности на GeoCon PlanExpert

Photo: geocon.bg
Author: geocon.bg

GeoCon PlanExpert е програмен продукт за планиране и отчитане на работното време на служителите.
Компаниите, използващи софтуера са от най-различни браншове и големина, като всеки от тях е преминал предварително софтуерно обучение и програмата е част от HR екипа.

Вижте в края на статията нашето интервю с дългогодишният ни клиент JUMBO Bulgaria.

Софтуерът разполага с опция за автоматично изчисляване на работното време (салдото) на служителите, така че след като бъдат планирани смените, автоматично ще бъдат изчислени отработените часове.

Въвеждане на персонална информация
В програмата може да бъде съхранявана накуп цялата персонална информация за всеки един служител: име, персонален № , образование, квалификация, дата на постъпване и дата на напускане (* по желание), отдел/подотдел, адресни данни, работен график, работен цикъл (повтарящи се смени), норма график и др.
Персонална информация на служител
Фигура 1. Персонална информация за служител в GeoCon PlanExpert

Определяне на сумиран период на изчисляване
В програмата могат да бъдат задавани различни периоди на сумирано изчисляване: 1 месец, 2 месеца, 3 месеца, 4 месеца, 6 месеца или 1 година.
сумиран период на изчисляване
Фигура 2. Настройки на сумиран период на изчисляване
След приключването на сумираният период, салдото на служителите се занулява и започва нов период.

Настройки за празници
GeoCon PlanExpert има функция за предварителна настройка на празници, включваща – добавяне на празник, промяна или премахване на празник.
След като бъдат записани промените, в графика празничните дни ще се визуализират в червен цвят.
настройка на празник
Фигура 3. Настройка на официален празник в GeoCon PlanExpert

Планиране на смените в графика
В GeoCon PlanExpert може да бъде предварително съставен работен график с желания на служителите за смени, разположения/дежурства и отсъствия.
Смените на служителите трябва да бъдат съобразени с изискванията за персонал (брой и тип смени).
Изисквания за персонал
Фигура 4. Изисквания за персонал в сектор Производство
В GeoCon PlanExpert тази функционалност е представена като предварително зададените изисквания се отразяват след планирането на графика в полето най-отдолу.

На фигура 4. е визуализиран график в сектор Производство, като според изискванията за персонал, смените са първа, втора и нощна и включват нужният брой служители за смяна.

След като графика бъде съставен трябва да бъде проверен дали е законоосъбразен спрямо трудовите норми и изисквания при СИРВ.
Тази функция в програмата сигнализира като маркира нарушенията (смените) в червен цвят.


Фигура 5. Работен график за месец май 2019

Програмата може да изчислява автоматично салдото на служителите и да визуализира, ако е налице извънреден труд. Това, което планиращият трябва да следи е салдото на служителите да е равно на 0.
Тази функция може да се проследи в сумарните колони вдясно.

Администриране на отсъствия

С GeoCon PlanExpert могат да се администрират различни по вид отсъствия, като отпуск, майчинство, болничен и др. , като ако служител има неизползвана годишна отпуска от предходната година, то тя може да бъде прехвърлена в настоящата.

PlanExpert е интегриран с пропускна система, която позволява контрол на отсъствията и проследяване на различни събития, като закъснения, продължителност на ползваните почивки или неявяване на работа.

Статистически отчтети

Софтуерът има функция за печат и преглед на различни статистики ( нощен труд, извънреден труд, форма 76, работа на официални празници и др. ).

Запознайте се по-подробно с функционалностите на софтуера.
Изтеглете брошура на GeoCon PlanExpert 8.0.
Вижте разговор с Разговор с HR експертът на JUMBO Bulgaria – Милена Маркова
Поискайте безплатна демонстрация на GeoCon PlanExpert
Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!