Най-добрите практики за управление на платен годишен отпуск

Най-добрите практики за управление на платен годишен отпуск

Най-добрите практики за управление на платен годишен отпуск

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Вашите служители ценят времето за почивка, което им давате. Вие, като собственик на бизнес трябва да се уверите, че по време на платен отпуск на служител, смените му са запълнени, като сте осигурили негов заместник.

Нека разгледаме някои от най-добрите практики, които ще ви помогнат да управлявате по-лесно служителите си по време на платен отпуск.

Спазвайте трудовото законодателство

Като работодател трябва да се съобразите с правилата, установени в КТ за ползване на платен отпуск след придобиване на минимум 8 месеца трудов стаж от служител. Правото на ползване на платен отпуск от служител е в размер най-малко 20 работни дни за текущата календарна година.
Редът за ползването му е регламентиран в чл. 173, ал. 1 от КТ.

Когато служител работи на непълно работно време, има право на платен годишен отпуск, пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж.

Понякога, поради специфични условия на труд, които излагат на риск здравето на служителите или при работа на ненормиран работен ден, могат да им бъдат отпуснати допълнително брой дни платен отпуск в размер минимум от 5 дни.

Прочете повече информация за видовете отпуск и правото на ползване тук.

Отпускът при сумирано изчисляване на работното време се пресмята и заплаща в работни дни по календар. Ако служителите ви работят на смени при сумирано работно време, отпускът им се изчислява и заплаща в работните дни по календар (от понеделник до петък при норма за деня от 8 часа) , а не работните дни планирани по график по 10 часа (събота и неделя).

Платеният годишен отпуск трябва да е планиран предварително и след това спрямо него да бъдат планирани смените в графика.

За да управлявате ефективно графика и отпуските на служителите си съществува софтуерно решение.

Софтуерът за управление на работната сила, осигурява множество функции за планиране, включително управление на отпуска, като автоматизира процеса, например, ако служител има неизползван годишен отпуск за предходната година, то той може да бъде прехвърлен за настоящата година.
Също така, за улеснение на HR-те и планиращите графика има функция, показваща годишен план с отпуските.
План на отпуски 2019
Фигура 1. План на отпуски за месец юни 2019 в GeoCon PlanExpert

По закон, за да ползва платен годишен отпуск служител, трябва да е написал писмено молбата си до работодателя, в която да е посочил желана дата за излизане в отпуск и нейната продължителност.
Подходящо за случая е електронно решение за самообслужване на служителите, чрез което всеки служител ще може да заяви желание за излизане в отпуск, а вие ще трябва да го одобрите или отхвърлите.
Молба за отпуск
Фигура 2. Пускане на молба за отпуск в Employee self-service software
На фигура 2. е предстаен план на планираните отпуски на служител за 2019 г. в Web Client на GeoCon PlanExpet.
Използването на ESS софтуер ще намали времето на HR-а за администриране на персонална информация и събития за служителите ви.

Вашата фирмена политика за отпуски

За да си осигурите покритие на всички смени, докато едни служители с ав отпуск, трябва да определяте колко време Вашите служители да са в отпуск.
Вие също трябва да решите какво ще се случи, ако служителите ви не използват времето за ваканция през определения период и дали ще е подходящо да бъде прехвърлена в другата година или не.

Изчисляването и заплащане на отпуските на служителите не трябва да Ви отнема много време.
Изпратете ни запитване за безплатна демонстрация на GeoCon PlanExpert и ние ще Ви помогнем с управлението на отпуските.
Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!