Начини да осигурите комфорт на HR специалиста чрез инструменти за планиране на графиците

Начини да осигурите комфорт на HR специалиста чрез инструменти за планиране на графиците

Начини да осигурите комфорт на HR специалиста чрез инструменти за планиране на графиците

Photo: Pixabay.com
Author: geocon.bg

Ролята на HR-а се разшири през последните няколко години, като се прилагат най-различни политики и процедури по набиране, наемане, управление и обучение на хора.

От своя страна, работодателите трябва да осигурят на експертите в областта на човешките ресурси подходящи условия, с които да постигат по-добри резултати в администрирането и планирането на персонала, а те от своя страна инициативи, които да им увеличават ангажираността и производителността на служителите.

Създаването и планирането на графиците на персонала отнема много време на HR експертите и измества фокуса им от ролята да привличат нови таланти.

Освен привличането на таланти, отделите по човешки ресурси могат да помогнат за намаляване на разходите за набиране и наемане на персонал, като се фокусира върху запазването на продуктивността на настоящите таланти и предоставянето на програми, които насърчават личния, така и професионалния растеж.

Всичко това не може да се осъществи без достатъчно квалифициран персонал и разпределен по отдели.
Мениджърите имат задачата да осигурят комфорт на експертите чрез намирането на софтуерно решение и продукт за планиране и администриране на персонала.

Начини, с които да се оптимизира работата на HR-а и осигури комфорт при планирането на графици

  • Гъвкаво работно време

Работодателите установяват, че някои служители са по-продуктивни, когато им е позволено да работят на гъвкав режим на работа или поне веднъж месечно от дома си. Това важи и за HR експертите, които много често трябва да вършат дейности извън работното време, срещайки се и общувайки с кандидати за работа.
Често HR-те са подложени на стрес, понякога от импровизирани срещи, недостатъчно време за подготовка, както и планиране на служители в последният момент при разместване, отсъствия или други извънредни ситуации.

Гъвкавият режим на работа ще допринесе за по-добрата концентрация и ще повиши желанието и мотивацията на екипа при администрацията на служителите.
Доказано е, че гъвкавите възможности за работа дават по-добри резултати от производителността, по-щастливи служители и по-ниски разходи.

Няколко стъпки за подпомагане работата на HR-а при управление на служителите:

  1. Създаване на план с ясно дефинирани политики и процедури.
  2. Използване на комуникационни системи при поддържане на контакт с отдалечени служители – в допълнение към електронната поща.
  3. Обучение на мениджърите и ръководителите на екипи, които да държат отговорни работници от разстояние.

Вижте: Професии, с които се постига баланс между личният и професионален живот

  • Актуализация на технологията и инструментите

Ако HR специалистите са успели да привлекат високо квалифицирани кадри и поддържат персонал от доказани таланти, остарелите инструменти и технологии за планирането им могат сериозно да попречат на производителността и да създадат неудовлетвореност сред най-добрите служители. Тъй като технологията нараства значително бързо всяка година, важно е непрекъснато да се актуализират инструментите, необходими за поддържането на бизнес процесите.

Например, ако компанията използва все още остаряла операционна система, стари монитори, остарели програми, електронни таблици, вместо програмен продукт за графици и CRM платформа, лист и хартия, вместо електронен дневник и календар, единствено чип система за контрол на присъствията, вместо цялостен уеб модул или приложение.
Остарелите системи, които някои все още използват са по-податливи на вируси, грешки и последващи големи разходи за отстраняването им.

Някои идеи за подобряване на технологията включват:

  • Определяне на бюджет и разпределянето му в области свързани със закупуване на нови ИТ продукти, вземане на решение за закупуване на HR софтуер и продукт за планиране и отчитане на работното време на персонала.
  • Изготвяне на план за преминаване към новият софтуер.
  • Подгответе и предвидете софтуерни обучения на екипа и осигурете учебни учебни материали за екипа, който ще работи с новите програми.
  • Осигурете навременна и качествена софтуерна поддръжка.

Свързване на всички HR системи
Обединяването на всички системи или свързването им ще спести време и загуба на разходи на компанията за управлението на човешки ресурс.
Например, софтуерът за графици е интегриран с ТРЗ софтуери, системи за контрол на достъпа и е свързан с web модул за самообслужване на служителите.
Тези няколко платформи в едно могат да автоматизират лесно процеса, така че да обедини ръководството с HR отдела и служителите, заедно да управляват работния процес.
Това ще е възможно, когато, например служител има достъп до web модула към софтуера за графици и сам заяви онлайн желание за смяна и работно време или заяви желание за отпуск, след това HR-ът ги провери и одобри и изпрати за разглеждане и потвърждение/отхвърляне към ръководството.

Вижте повече за предимствата на автоматизираният график тук.

Ако имате въпроси за използването на софтуер за планиране на персонала, можете да ни изпратите своето запитване, както и да заявите безплатна демонстрация на GeoConPlanExpert.

Изпратете запитване


error: Съдържанието е защитено срещу копиране!!